[clamav-virusdb] Signatures Published daily - 24871

noreply at sourcefire.com noreply at sourcefire.com
Sat Aug 25 04:47:10 UTC 2018


ClamAV Signature Publishing Notice

Datefile:    daily
Version:    24871
Publisher:   Alain Zidouemba
New Sigs:    519
Dropped Sigs:  2
Ignored Sigs:  629


New Detection Signatures:


  * Emf.Exploit.CVE_2018_4970-6568146-3

  * Xml.Exploit.CVE_2018_8414-6653400-0

  * Html.Exploit.CVE_2018_8373-6654754-1

  * Win.Trojan.Agent-6654975-0

  * Win.Trojan.Marap-6655015-0

  * Win.Trojan.Marap-6655016-0

  * Win.Trojan.Marap-6655017-0

  * Win.Trojan.Marap-6655029-0

  * Win.Trojan.Marap-6655044-0

  * Win.Trojan.Marap-6655045-0

  * Win.Trojan.Marap-6655046-0

  * Win.Trojan.Turla-6657698-0

  * Win.Trojan.Turla-6657713-1

  * Win.Trojan.Turla-6657767-0

  * Win.Trojan.Agent-6658815-0

  * Win.Trojan.Agent-6658816-0

  * Html.Malware.Agent-6658817-0

  * Html.Malware.Agent-6658818-0

  * Html.Malware.Agent-6658819-0

  * Html.Malware.Agent-6658820-0

  * Html.Malware.Agent-6658821-0

  * Html.Malware.Agent-6658822-0

  * Html.Malware.Agent-6658823-0

  * Html.Malware.Agent-6658824-0

  * Html.Malware.Agent-6658825-0

  * Html.Malware.Agent-6658826-0

  * Html.Malware.Agent-6658827-0

  * Html.Malware.Agent-6658828-0

  * Html.Malware.Agent-6658829-0

  * Html.Malware.Agent-6658830-0

  * Unix.Malware.Agent-6658831-0

  * Unix.Malware.Agent-6658832-0

  * Unix.Malware.Agent-6658833-0

  * Unix.Malware.Agent-6658834-0

  * Win.Trojan.Agent-6658835-0

  * Unix.Malware.Agent-6658836-0

  * Unix.Malware.Agent-6658837-0

  * Win.Trojan.Agent-6658838-0

  * Unix.Malware.Agent-6658839-0

  * Win.Trojan.Agent-6658840-0

  * Unix.Malware.Agent-6658841-0

  * Win.Trojan.Agent-6658842-0

  * Unix.Malware.Agent-6658843-0

  * Win.Trojan.Agent-6658844-0

  * Unix.Malware.Agent-6658845-0

  * Win.Trojan.Agent-6658846-0

  * Unix.Malware.Agent-6658847-0

  * Win.Trojan.Agent-6658848-0

  * Unix.Malware.Agent-6658849-0

  * Unix.Malware.Agent-6658850-0

  * Win.Trojan.Agent-6658851-0

  * Unix.Malware.Agent-6658852-0

  * Win.Trojan.Agent-6658853-0

  * Unix.Malware.Agent-6658854-0

  * Win.Trojan.Agent-6658855-0

  * Unix.Malware.Agent-6658856-0

  * Win.Trojan.Agent-6658857-0

  * Win.Trojan.Agent-6658858-0

  * Win.Trojan.Agent-6658859-0

  * Unix.Malware.Agent-6658860-0

  * Win.Trojan.Agent-6658861-0

  * Unix.Malware.Agent-6658862-0

  * Win.Trojan.Agent-6658863-0

  * Unix.Malware.Agent-6658864-0

  * Win.Trojan.Agent-6658865-0

  * Unix.Malware.Agent-6658866-0

  * Win.Trojan.Agent-6658867-0

  * Win.Trojan.Agent-6658868-0

  * Win.Trojan.Agent-6658869-0

  * Win.Trojan.Agent-6658870-0

  * Win.Trojan.Agent-6658871-0

  * Win.Trojan.Agent-6658872-0

  * Win.Trojan.Agent-6658873-0

  * Unix.Malware.Agent-6658874-0

  * Unix.Malware.Agent-6658875-0

  * Unix.Malware.Agent-6658876-0

  * Unix.Malware.Agent-6658877-0

  * Unix.Malware.Agent-6658878-0

  * Unix.Malware.Agent-6658879-0

  * Unix.Malware.Agent-6658880-0

  * Unix.Malware.Agent-6658881-0

  * Unix.Malware.Agent-6658882-0

  * Unix.Malware.Agent-6658883-0

  * Unix.Malware.Agent-6658884-0

  * Unix.Malware.Agent-6658885-0

  * Unix.Malware.Agent-6658886-0

  * Unix.Malware.Agent-6658887-0

  * Unix.Malware.Agent-6658888-0

  * Unix.Malware.Agent-6658889-0

  * Win.Trojan.Agent-6658890-0

  * Win.Trojan.Agent-6658891-0

  * Win.Trojan.Agent-6658892-0

  * Img.Exploit.CVE_2018_12786-6658893-0

  * Html.Malware.Agent-6658894-0

  * Html.Malware.Agent-6658895-0

  * Html.Malware.Agent-6658896-0

  * Html.Malware.Agent-6658897-0

  * Html.Malware.Agent-6658898-0

  * Html.Malware.Agent-6658899-0

  * Html.Malware.Agent-6658900-0

  * Html.Malware.Agent-6658901-0

  * Html.Malware.Agent-6658902-0

  * Html.Malware.Agent-6658903-0

  * Html.Malware.Agent-6658904-0

  * Doc.Exploit.CVE_2018_5014-6658905-0

  * Unix.Malware.Agent-6658906-0

  * Unix.Malware.Agent-6658907-0

  * Unix.Malware.Agent-6658908-0

  * Unix.Malware.Agent-6658909-0

  * Unix.Malware.Agent-6658910-0

  * Unix.Malware.Agent-6658911-0

  * Win.Trojan.Agent-6658912-0

  * Unix.Malware.Agent-6658913-0

  * Win.Trojan.Agent-6658914-0

  * Unix.Malware.Agent-6658915-0

  * Win.Trojan.Agent-6658916-0

  * Unix.Malware.Agent-6658917-0

  * Win.Trojan.Agent-6658918-0

  * Unix.Malware.Agent-6658919-0

  * Win.Trojan.Agent-6658920-0

  * Unix.Malware.Agent-6658921-0

  * Win.Trojan.Agent-6658922-0

  * Unix.Malware.Agent-6658923-0

  * Win.Trojan.Agent-6658924-0

  * Unix.Malware.Agent-6658925-0

  * Win.Trojan.Agent-6658926-0

  * Unix.Malware.Agent-6658927-0

  * Unix.Malware.Agent-6658928-0

  * Win.Trojan.Agent-6658929-0

  * Unix.Malware.Agent-6658930-0

  * Win.Trojan.Agent-6658931-0

  * Unix.Malware.Agent-6658932-0

  * Win.Trojan.Agent-6658933-0

  * Unix.Malware.Agent-6658934-0

  * Win.Trojan.Agent-6658935-0

  * Unix.Malware.Agent-6658936-0

  * Win.Trojan.Agent-6658937-0

  * Win.Trojan.Agent-6658938-0

  * Win.Trojan.Agent-6658939-0

  * Win.Trojan.Agent-6658940-0

  * Win.Trojan.Agent-6658941-0

  * Win.Trojan.Agent-6658942-0

  * Win.Trojan.Agent-6658943-0

  * Win.Trojan.Agent-6658944-0

  * Win.Trojan.Agent-6658945-0

  * Win.Trojan.Agent-6658946-0

  * Win.Trojan.Agent-6658947-0

  * Win.Trojan.Agent-6658948-0

  * Unix.Malware.Agent-6658949-0

  * Unix.Malware.Agent-6658950-0

  * Unix.Malware.Agent-6658951-0

  * Unix.Malware.Agent-6658952-0

  * Unix.Malware.Agent-6658953-0

  * Unix.Malware.Agent-6658954-0

  * Unix.Malware.Agent-6658955-0

  * Unix.Malware.Agent-6658956-0

  * Unix.Malware.Agent-6658957-0

  * Unix.Malware.Agent-6658958-0

  * Unix.Malware.Agent-6658959-0

  * Unix.Malware.Agent-6658960-0

  * Unix.Malware.Agent-6658961-0

  * Unix.Malware.Agent-6658962-0

  * Unix.Malware.Agent-6658963-0

  * Win.Trojan.Agent-6658964-0

  * Win.Trojan.Agent-6658965-0

  * Win.Trojan.Agent-6658966-0

  * Win.Trojan.Agent-6658967-0

  * Win.Trojan.Agent-6658968-0

  * Win.Trojan.Agent-6658969-0

  * Html.Malware.Agent-6658970-0

  * Html.Malware.Agent-6658971-0

  * Html.Malware.Agent-6658972-0

  * Html.Malware.Agent-6658973-0

  * Html.Malware.Agent-6658974-0

  * Html.Malware.Agent-6658975-0

  * Html.Malware.Agent-6658976-0

  * Html.Malware.Agent-6658977-0

  * Html.Malware.Agent-6658978-0

  * Html.Malware.Agent-6658979-0

  * Html.Malware.Agent-6658980-0

  * Html.Malware.Agent-6658981-0

  * Unix.Malware.Agent-6658982-0

  * Unix.Malware.Agent-6658983-0

  * Unix.Malware.Agent-6658984-0

  * Unix.Malware.Agent-6658985-0

  * Unix.Malware.Agent-6658986-0

  * Unix.Malware.Agent-6658987-0

  * Unix.Malware.Agent-6658988-0

  * Unix.Malware.Agent-6658989-0

  * Win.Trojan.Agent-6658990-0

  * Unix.Malware.Agent-6658991-0

  * Win.Trojan.Agent-6658992-0

  * Unix.Malware.Agent-6658993-0

  * Win.Trojan.Agent-6658994-0

  * Unix.Malware.Agent-6658995-0

  * Win.Trojan.Agent-6658996-0

  * Unix.Malware.Agent-6658997-0

  * Win.Trojan.Agent-6658998-0

  * Unix.Malware.Agent-6658999-0

  * Win.Trojan.Agent-6659000-0

  * Unix.Malware.Agent-6659001-0

  * Win.Trojan.Agent-6659002-0

  * Unix.Malware.Agent-6659003-0

  * Win.Trojan.Agent-6659004-0

  * Unix.Malware.Agent-6659005-0

  * Win.Trojan.Agent-6659006-0

  * Win.Trojan.Agent-6659007-0

  * Win.Trojan.Agent-6659008-0

  * Win.Trojan.Agent-6659009-0

  * Win.Trojan.Agent-6659010-0

  * Win.Trojan.Agent-6659011-0

  * Win.Trojan.Agent-6659012-0

  * Win.Trojan.Agent-6659013-0

  * Win.Trojan.Agent-6659014-0

  * Win.Trojan.Agent-6659015-0

  * Win.Trojan.Agent-6659016-0

  * Win.Trojan.Agent-6659017-0

  * Win.Trojan.Agent-6659018-0

  * Win.Trojan.Agent-6659019-0

  * Win.Trojan.Agent-6659020-0

  * Win.Trojan.Agent-6659021-0

  * Win.Trojan.Agent-6659022-0

  * Unix.Malware.Agent-6659023-0

  * Unix.Malware.Agent-6659024-0

  * Unix.Malware.Agent-6659025-0

  * Unix.Malware.Agent-6659026-0

  * Unix.Malware.Agent-6659027-0

  * Unix.Malware.Agent-6659028-0

  * Unix.Malware.Agent-6659029-0

  * Unix.Malware.Agent-6659030-0

  * Unix.Malware.Agent-6659031-0

  * Unix.Malware.Agent-6659032-0

  * Pdf.Exploit.CVE_2018_12765-6659033-0

  * Win.Trojan.Agent-6659034-0

  * Win.Trojan.Agent-6659035-0

  * Win.Trojan.Agent-6659036-0

  * Win.Trojan.Agent-6659037-0

  * Win.Trojan.Agent-6659038-0

  * Html.Malware.Agent-6659039-0

  * Html.Malware.Agent-6659040-0

  * Html.Malware.Agent-6659041-0

  * Html.Malware.Agent-6659042-0

  * Html.Malware.Agent-6659043-0

  * Html.Malware.Agent-6659044-0

  * Html.Malware.Agent-6659045-0

  * Html.Malware.Agent-6659046-0

  * Html.Malware.Agent-6659047-0

  * Html.Malware.Agent-6659048-0

  * Unix.Malware.Agent-6659049-0

  * Unix.Malware.Agent-6659050-0

  * Unix.Malware.Agent-6659051-0

  * Unix.Malware.Agent-6659052-0

  * Unix.Malware.Agent-6659053-0

  * Unix.Malware.Agent-6659054-0

  * Unix.Malware.Agent-6659055-0

  * Unix.Malware.Agent-6659056-0

  * Unix.Malware.Agent-6659057-0

  * Unix.Malware.Agent-6659058-0

  * Unix.Malware.Agent-6659059-0

  * Unix.Malware.Agent-6659060-0

  * Unix.Malware.Agent-6659061-0

  * Unix.Malware.Agent-6659062-0

  * Win.Trojan.Agent-6659063-0

  * Unix.Malware.Agent-6659064-0

  * Win.Trojan.Agent-6659065-0

  * Unix.Malware.Agent-6659066-0

  * Win.Trojan.Agent-6659067-0

  * Win.Trojan.Agent-6659068-0

  * Win.Trojan.Agent-6659069-0

  * Win.Trojan.Agent-6659070-0

  * Win.Trojan.Agent-6659071-0

  * Win.Trojan.Agent-6659072-0

  * Win.Trojan.Agent-6659073-0

  * Win.Trojan.Agent-6659074-0

  * Win.Trojan.Agent-6659075-0

  * Win.Trojan.Agent-6659076-0

  * Win.Trojan.Agent-6659077-0

  * Win.Trojan.Agent-6659078-0

  * Win.Trojan.Agent-6659079-0

  * Win.Trojan.Agent-6659080-0

  * Win.Trojan.Agent-6659081-0

  * Win.Trojan.Agent-6659082-0

  * Win.Trojan.Agent-6659083-0

  * Win.Trojan.Agent-6659084-0

  * Win.Trojan.Agent-6659085-0

  * Win.Trojan.Agent-6659086-0

  * Win.Trojan.Agent-6659087-0

  * Win.Trojan.Agent-6659088-0

  * Win.Trojan.Agent-6659089-0

  * Win.Trojan.Agent-6659090-0

  * Unix.Malware.Agent-6659091-0

  * Unix.Malware.Agent-6659092-0

  * Unix.Malware.Agent-6659093-0

  * Unix.Malware.Agent-6659094-0

  * Unix.Malware.Agent-6659095-0

  * Unix.Malware.Agent-6659096-0

  * Unix.Malware.Agent-6659097-0

  * Unix.Malware.Agent-6659098-0

  * Unix.Malware.Agent-6659099-0

  * Unix.Malware.Agent-6659100-0

  * Unix.Malware.Agent-6659101-0

  * Unix.Malware.Agent-6659102-0

  * Unix.Malware.Agent-6659103-0

  * Unix.Malware.Agent-6659104-0

  * Unix.Malware.Agent-6659105-0

  * Win.Trojan.Agent-6659106-0

  * Win.Trojan.Agent-6659107-0

  * Html.Malware.Agent-6659108-0

  * Html.Malware.Agent-6659109-0

  * Html.Malware.Agent-6659110-0

  * Html.Malware.Agent-6659111-0

  * Html.Malware.Agent-6659112-0

  * Html.Malware.Agent-6659113-0

  * Html.Malware.Agent-6659114-0

  * Html.Malware.Agent-6659115-0

  * Html.Malware.Agent-6659116-0

  * Html.Malware.Agent-6659117-0

  * Html.Malware.Agent-6659118-0

  * Html.Malware.Agent-6659119-0

  * Html.Malware.Agent-6659120-0

  * Html.Malware.Agent-6659121-0

  * Html.Malware.Agent-6659122-0

  * Html.Malware.Agent-6659123-0

  * Unix.Malware.Agent-6659124-0

  * Unix.Malware.Agent-6659125-0

  * Unix.Malware.Agent-6659126-0

  * Unix.Malware.Agent-6659127-0

  * Unix.Malware.Agent-6659128-0

  * Unix.Malware.Agent-6659129-0

  * Win.Trojan.Agent-6659130-0

  * Win.Trojan.Agent-6659131-0

  * Win.Trojan.Agent-6659132-0

  * Win.Trojan.Agent-6659133-0

  * Win.Trojan.Agent-6659134-0

  * Win.Trojan.Agent-6659135-0

  * Win.Trojan.Agent-6659136-0

  * Win.Trojan.Agent-6659137-0

  * Win.Trojan.Agent-6659138-0

  * Win.Trojan.Agent-6659139-0

  * Win.Trojan.Agent-6659140-0

  * Win.Trojan.Agent-6659141-0

  * Win.Trojan.Agent-6659142-0

  * Win.Trojan.Agent-6659143-0

  * Win.Trojan.Agent-6659144-0

  * Win.Trojan.Agent-6659145-0

  * Win.Trojan.Agent-6659146-0

  * Win.Trojan.Agent-6659147-0

  * Win.Trojan.Agent-6659148-0

  * Win.Trojan.Agent-6659149-0

  * Win.Trojan.Agent-6659150-0

  * Win.Trojan.Agent-6659151-0

  * Win.Trojan.Agent-6659152-0

  * Win.Trojan.Agent-6659153-0

  * Unix.Malware.Agent-6659154-0

  * Unix.Malware.Agent-6659155-0

  * Unix.Malware.Agent-6659156-0

  * Unix.Malware.Agent-6659157-0

  * Unix.Malware.Agent-6659158-0

  * Unix.Malware.Agent-6659159-0

  * Unix.Malware.Agent-6659160-0

  * Win.Trojan.Turla-6659161-0

  * Win.Trojan.Agent-6659162-0

  * Win.Trojan.Agent-6659163-0

  * Win.Trojan.Agent-6659164-0

  * Win.Trojan.Agent-6659165-0

  * Html.Malware.Agent-6659166-0

  * Html.Malware.Agent-6659167-0

  * Html.Malware.Agent-6659168-0

  * Html.Malware.Agent-6659169-0

  * Html.Malware.Agent-6659170-0

  * Html.Malware.Agent-6659171-0

  * Html.Malware.Agent-6659172-0

  * Html.Malware.Agent-6659173-0

  * Html.Malware.Agent-6659174-0

  * Html.Malware.Agent-6659175-0

  * Win.Ransomware.Paradise-6659176-0

  * Unix.Malware.Agent-6659177-0

  * Unix.Malware.Agent-6659178-0

  * Unix.Malware.Agent-6659179-0

  * Win.Trojan.Agent-6659180-0

  * Win.Trojan.Agent-6659181-0

  * Win.Trojan.Agent-6659182-0

  * Win.Trojan.Agent-6659183-0

  * Win.Trojan.Agent-6659184-0

  * Win.Trojan.Agent-6659185-0

  * Win.Trojan.Agent-6659186-0

  * Win.Trojan.Agent-6659187-0

  * Win.Trojan.Agent-6659188-0

  * Win.Trojan.Agent-6659189-0

  * Win.Trojan.Agent-6659190-0

  * Win.Trojan.Agent-6659191-0

  * Win.Trojan.Agent-6659192-0

  * Win.Trojan.Agent-6659193-0

  * Win.Trojan.Agent-6659194-0

  * Win.Trojan.Agent-6659195-0

  * Win.Trojan.Agent-6659196-0

  * Win.Trojan.Agent-6659197-0

  * Win.Trojan.Agent-6659198-0

  * Win.Trojan.Agent-6659199-0

  * Win.Trojan.Agent-6659200-0

  * Win.Trojan.Agent-6659201-0

  * Win.Trojan.Agent-6659202-0

  * Unix.Malware.Agent-6659203-0

  * Unix.Malware.Agent-6659204-0

  * Unix.Malware.Agent-6659205-0

  * Unix.Malware.Agent-6659206-0

  * Unix.Malware.Agent-6659207-0

  * Win.Trojan.Agent-6659208-0

  * Win.Trojan.Agent-6659209-0

  * Html.Malware.Agent-6659210-0

  * Html.Malware.Agent-6659211-0

  * Html.Malware.Agent-6659212-0

  * Html.Malware.Agent-6659213-0

  * Html.Malware.Agent-6659214-0

  * Html.Malware.Agent-6659215-0

  * Html.Malware.Agent-6659216-0

  * Html.Malware.Agent-6659217-0

  * Html.Malware.Agent-6659218-0

  * Html.Malware.Agent-6659219-0

  * Html.Malware.Agent-6659220-0

  * Html.Malware.Agent-6659221-0

  * Html.Malware.Agent-6659222-0

  * Unix.Malware.Agent-6659223-0

  * Unix.Malware.Agent-6659224-0

  * Unix.Malware.Agent-6659225-0

  * Unix.Malware.Agent-6659226-0

  * Unix.Malware.Agent-6659227-0

  * Unix.Malware.Agent-6659228-0

  * Unix.Malware.Agent-6659229-0

  * Win.Trojan.Agent-6659230-0

  * Win.Trojan.Agent-6659231-0

  * Win.Trojan.Agent-6659232-0

  * Win.Trojan.Agent-6659233-0

  * Win.Trojan.Agent-6659234-0

  * Win.Trojan.Agent-6659235-0

  * Win.Trojan.Agent-6659236-0

  * Win.Trojan.Agent-6659237-0

  * Win.Trojan.Agent-6659238-0

  * Win.Trojan.Agent-6659239-0

  * Win.Trojan.Agent-6659240-0

  * Win.Trojan.Agent-6659241-0

  * Win.Trojan.Agent-6659242-0

  * Win.Trojan.Agent-6659243-0

  * Win.Trojan.Agent-6659244-0

  * Win.Trojan.Agent-6659245-0

  * Win.Trojan.Agent-6659246-0

  * Win.Trojan.Agent-6659247-0

  * Win.Trojan.Agent-6659248-0

  * Win.Trojan.Agent-6659249-0

  * Win.Trojan.Agent-6659250-0

  * Win.Trojan.Agent-6659251-0

  * Win.Trojan.Agent-6659252-0

  * Win.Trojan.Agent-6659253-0

  * Win.Trojan.Agent-6659254-0

  * Unix.Malware.Agent-6659255-0

  * Unix.Malware.Agent-6659256-0

  * Unix.Malware.Agent-6659257-0

  * Unix.Malware.Agent-6659258-0

  * Unix.Malware.Agent-6659259-0

  * Unix.Malware.Agent-6659260-0

  * Unix.Malware.Agent-6659261-0

  * Unix.Malware.Agent-6659262-0

  * Unix.Malware.Agent-6659263-0

  * Unix.Malware.Agent-6659264-0

  * Win.Trojan.Agent-6659265-0

  * Win.Trojan.Agent-6659266-0

  * Html.Malware.Agent-6659267-0

  * Html.Malware.Agent-6659268-0

  * Html.Malware.Agent-6659269-0

  * Html.Malware.Agent-6659270-0

  * Html.Malware.Agent-6659271-0

  * Html.Malware.Agent-6659272-0

  * Html.Malware.Agent-6659273-0

  * Html.Malware.Agent-6659274-0

  * Html.Malware.Agent-6659275-0

  * Unix.Malware.Agent-6659276-0

  * Unix.Malware.Agent-6659277-0

  * Unix.Malware.Agent-6659278-0

  * Unix.Malware.Agent-6659279-0

  * Unix.Malware.Agent-6659280-0

  * Unix.Malware.Agent-6659281-0

  * Unix.Malware.Agent-6659282-0

  * Unix.Malware.Agent-6659283-0

  * Win.Trojan.Agent-6659284-0

  * Unix.Malware.Agent-6659285-0

  * Win.Trojan.Agent-6659286-0

  * Win.Trojan.Agent-6659287-0

  * Win.Trojan.Agent-6659288-0

  * Win.Trojan.Agent-6659289-0

  * Win.Trojan.Agent-6659290-0

  * Win.Trojan.Agent-6659291-0

  * Win.Trojan.Agent-6659292-0

  * Win.Trojan.Agent-6659293-0

  * Win.Trojan.Agent-6659294-0

  * Win.Trojan.Agent-6659295-0

  * Win.Trojan.Agent-6659296-0

  * Win.Trojan.Agent-6659297-0

  * Win.Trojan.Agent-6659298-0

  * Win.Trojan.Agent-6659299-0

  * Win.Trojan.Agent-6659300-0

  * Win.Trojan.Agent-6659301-0

  * Win.Trojan.Agent-6659302-0

  * Win.Trojan.Agent-6659303-0

  * Win.Trojan.Agent-6659304-0

  * Win.Trojan.Agent-6659305-0

  * Unix.Malware.Agent-6659306-0

  * Unix.Malware.Agent-6659307-0

  * Unix.Malware.Agent-6659308-0

  * Unix.Malware.Agent-6659309-0

  * Unix.Malware.Agent-6659310-0

  * Unix.Malware.Agent-6659311-0

  * Unix.Malware.Agent-6659312-0

  * Unix.Malware.Agent-6659313-0

  * Unix.Malware.Agent-6659314-0

  * Unix.Malware.Agent-6659315-0

  * Unix.Malware.Agent-6659316-0

  * Unix.Malware.Agent-6659317-0

  * Unix.Malware.Agent-6659318-0

  * Unix.Malware.Agent-6659319-0


Dropped Detection Signatures:


  * Win.Dropper.Atraps-6651526-0

  * Win.Dropper.Delf-6651565-0


More information about the clamav-virusdb mailing list