[clamav-virusdb] Signatures Published daily - 25092

noreply at sourcefire.com noreply at sourcefire.com
Mon Nov 5 06:14:12 UTC 2018


ClamAV Signature Publishing Notice

Datefile:    daily
Version:    25092
Publisher:   Alain Zidouemba
New Sigs:    315
Dropped Sigs:  0
Ignored Sigs:  661


New Detection Signatures:


  * Win.Trojan.Agent-6739931-0

  * Win.Trojan.Agent-6739932-0

  * Win.Trojan.Agent-6739933-0

  * Win.Trojan.Agent-6739934-0

  * Win.Trojan.Agent-6739935-0

  * Win.Trojan.Agent-6739936-0

  * Win.Trojan.Agent-6739937-0

  * Win.Trojan.Agent-6739938-0

  * Win.Trojan.Agent-6739939-0

  * Win.Trojan.Agent-6739940-0

  * Unix.Malware.Agent-6739941-0

  * Win.Trojan.Agent-6739942-0

  * Unix.Malware.Agent-6739943-0

  * Win.Trojan.Agent-6739944-0

  * Unix.Malware.Agent-6739945-0

  * Win.Trojan.Agent-6739946-0

  * Unix.Malware.Agent-6739947-0

  * Win.Trojan.Agent-6739948-0

  * Unix.Malware.Agent-6739949-0

  * Win.Trojan.Agent-6739950-0

  * Unix.Malware.Agent-6739951-0

  * Win.Trojan.Agent-6739952-0

  * Unix.Malware.Agent-6739953-0

  * Win.Trojan.Agent-6739954-0

  * Unix.Malware.Agent-6739955-0

  * Win.Trojan.Agent-6739956-0

  * Unix.Malware.Agent-6739957-0

  * Win.Trojan.Agent-6739958-0

  * Unix.Malware.Agent-6739959-0

  * Win.Trojan.Agent-6739960-0

  * Unix.Malware.Agent-6739961-0

  * Win.Trojan.Agent-6739962-0

  * Unix.Malware.Agent-6739963-0

  * Win.Trojan.Agent-6739964-0

  * Unix.Malware.Agent-6739965-0

  * Win.Trojan.Agent-6739966-0

  * Unix.Malware.Agent-6739967-0

  * Win.Trojan.Agent-6739968-0

  * Unix.Malware.Agent-6739969-0

  * Win.Trojan.Agent-6739970-0

  * Unix.Malware.Agent-6739971-0

  * Win.Trojan.Agent-6739972-0

  * Unix.Malware.Agent-6739973-0

  * Unix.Malware.Agent-6739974-0

  * Unix.Malware.Agent-6739975-0

  * Unix.Malware.Agent-6739976-0

  * Unix.Malware.Agent-6739977-0

  * Win.Trojan.Agent-6739978-0

  * Win.Trojan.Agent-6739979-0

  * Win.Trojan.Agent-6739980-0

  * Win.Trojan.Agent-6739981-0

  * Win.Trojan.Agent-6739982-0

  * Win.Trojan.Agent-6739983-0

  * Win.Trojan.Agent-6739984-0

  * Win.Trojan.Agent-6739985-0

  * Win.Trojan.Agent-6739986-0

  * Win.Trojan.Agent-6739987-0

  * Win.Trojan.Agent-6739988-0

  * Win.Trojan.Agent-6739989-0

  * Unix.Malware.Agent-6739990-0

  * Win.Trojan.Agent-6739991-0

  * Unix.Malware.Agent-6739992-0

  * Win.Trojan.Agent-6739993-0

  * Unix.Malware.Agent-6739994-0

  * Win.Trojan.Agent-6739995-0

  * Unix.Malware.Agent-6739996-0

  * Win.Trojan.Agent-6739997-0

  * Unix.Malware.Agent-6739998-0

  * Win.Trojan.Agent-6739999-0

  * Unix.Malware.Agent-6740000-0

  * Win.Trojan.Agent-6740001-0

  * Unix.Malware.Agent-6740002-0

  * Win.Trojan.Agent-6740003-0

  * Unix.Malware.Agent-6740004-0

  * Win.Trojan.Agent-6740005-0

  * Unix.Malware.Agent-6740006-0

  * Win.Trojan.Agent-6740007-0

  * Unix.Malware.Agent-6740008-0

  * Win.Trojan.Agent-6740009-0

  * Unix.Malware.Agent-6740010-0

  * Unix.Malware.Agent-6740011-0

  * Unix.Malware.Agent-6740012-0

  * Unix.Malware.Agent-6740013-0

  * Unix.Malware.Agent-6740014-0

  * Unix.Malware.Agent-6740015-0

  * Unix.Malware.Agent-6740016-0

  * Unix.Malware.Agent-6740017-0

  * Unix.Malware.Agent-6740018-0

  * Unix.Malware.Agent-6740019-0

  * Unix.Malware.Agent-6740020-0

  * Win.Trojan.Agent-6740021-0

  * Win.Trojan.Agent-6740022-0

  * Win.Trojan.Agent-6740023-0

  * Win.Trojan.Agent-6740024-0

  * Win.Trojan.Agent-6740025-0

  * Win.Trojan.Agent-6740026-0

  * Unix.Malware.Agent-6740027-0

  * Win.Trojan.Agent-6740028-0

  * Unix.Malware.Agent-6740029-0

  * Win.Trojan.Agent-6740030-0

  * Unix.Malware.Agent-6740031-0

  * Win.Trojan.Agent-6740032-0

  * Unix.Malware.Agent-6740033-0

  * Win.Trojan.Agent-6740034-0

  * Unix.Malware.Agent-6740035-0

  * Win.Trojan.Agent-6740036-0

  * Unix.Malware.Agent-6740037-0

  * Win.Trojan.Agent-6740038-0

  * Unix.Malware.Agent-6740039-0

  * Win.Trojan.Agent-6740040-0

  * Unix.Malware.Agent-6740041-0

  * Win.Trojan.Agent-6740042-0

  * Unix.Malware.Agent-6740043-0

  * Win.Trojan.Agent-6740044-0

  * Unix.Malware.Agent-6740045-0

  * Win.Trojan.Agent-6740046-0

  * Unix.Malware.Agent-6740047-0

  * Win.Trojan.Agent-6740048-0

  * Unix.Malware.Agent-6740049-0

  * Win.Trojan.Agent-6740050-0

  * Unix.Malware.Agent-6740051-0

  * Win.Trojan.Agent-6740052-0

  * Unix.Malware.Agent-6740053-0

  * Win.Trojan.Agent-6740054-0

  * Unix.Malware.Agent-6740055-0

  * Win.Trojan.Agent-6740056-0

  * Unix.Malware.Agent-6740057-0

  * Win.Trojan.Agent-6740058-0

  * Unix.Malware.Agent-6740059-0

  * Win.Trojan.Agent-6740060-0

  * Win.Trojan.Agent-6740061-0

  * Win.Trojan.Agent-6740066-0

  * Win.Trojan.Agent-6740067-0

  * Unix.Malware.Agent-6740068-0

  * Win.Trojan.Agent-6740069-0

  * Unix.Malware.Agent-6740070-0

  * Win.Trojan.Agent-6740071-0

  * Unix.Malware.Agent-6740072-0

  * Win.Trojan.Agent-6740073-0

  * Unix.Malware.Agent-6740074-0

  * Win.Trojan.Agent-6740075-0

  * Unix.Malware.Agent-6740076-0

  * Win.Trojan.Agent-6740077-0

  * Unix.Malware.Agent-6740078-0

  * Win.Trojan.Agent-6740079-0

  * Unix.Malware.Agent-6740080-0

  * Win.Trojan.Agent-6740081-0

  * Unix.Malware.Agent-6740082-0

  * Win.Trojan.Agent-6740083-0

  * Unix.Malware.Agent-6740084-0

  * Win.Trojan.Agent-6740085-0

  * Unix.Malware.Agent-6740086-0

  * Win.Trojan.Agent-6740087-0

  * Unix.Malware.Agent-6740088-0

  * Win.Trojan.Agent-6740089-0

  * Unix.Malware.Agent-6740090-0

  * Win.Trojan.Agent-6740091-0

  * Unix.Malware.Agent-6740092-0

  * Win.Trojan.Agent-6740093-0

  * Win.Trojan.Agent-6740094-0

  * Unix.Malware.Agent-6740095-0

  * Win.Trojan.Agent-6740096-0

  * Win.Trojan.Agent-6740097-0

  * Win.Trojan.Agent-6740098-0

  * Win.Trojan.Agent-6740099-0

  * Win.Trojan.Agent-6740100-0

  * Win.Trojan.Agent-6740101-0

  * Win.Trojan.Agent-6740103-0

  * Win.Trojan.Agent-6740104-0

  * Win.Trojan.Agent-6740105-0

  * Win.Trojan.Agent-6740106-0

  * Unix.Malware.Agent-6740107-0

  * Win.Trojan.Agent-6740108-0

  * Unix.Malware.Agent-6740109-0

  * Win.Trojan.Agent-6740110-0

  * Unix.Malware.Agent-6740111-0

  * Win.Trojan.Agent-6740112-0

  * Unix.Malware.Agent-6740113-0

  * Win.Trojan.Agent-6740114-0

  * Unix.Malware.Agent-6740115-0

  * Win.Trojan.Agent-6740116-0

  * Unix.Malware.Agent-6740117-0

  * Win.Trojan.Agent-6740118-0

  * Unix.Malware.Agent-6740119-0

  * Win.Trojan.Agent-6740120-0

  * Unix.Malware.Agent-6740121-0

  * Win.Trojan.Agent-6740122-0

  * Unix.Malware.Agent-6740123-0

  * Win.Trojan.Agent-6740124-0

  * Unix.Malware.Agent-6740125-0

  * Win.Trojan.Agent-6740126-0

  * Unix.Malware.Agent-6740127-0

  * Win.Trojan.Agent-6740128-0

  * Unix.Malware.Agent-6740129-0

  * Win.Trojan.Agent-6740130-0

  * Unix.Malware.Agent-6740131-0

  * Win.Trojan.Agent-6740132-0

  * Unix.Malware.Agent-6740133-0

  * Win.Trojan.Agent-6740134-0

  * Unix.Malware.Agent-6740135-0

  * Win.Trojan.Agent-6740136-0

  * Unix.Malware.Agent-6740137-0

  * Win.Trojan.Agent-6740138-0

  * Unix.Malware.Agent-6740139-0

  * Win.Trojan.Agent-6740140-0

  * Unix.Malware.Agent-6740141-0

  * Win.Trojan.Agent-6740142-0

  * Win.Trojan.Agent-6740143-0

  * Win.Trojan.Agent-6740144-0

  * Win.Trojan.Agent-6740145-0

  * Win.Trojan.Agent-6740146-0

  * Win.Trojan.Agent-6740147-0

  * Win.Trojan.Agent-6740148-0

  * Win.Trojan.Agent-6740149-0

  * Win.Trojan.Agent-6740150-0

  * Win.Trojan.Agent-6740151-0

  * Win.Trojan.Agent-6740152-0

  * Win.Trojan.Agent-6740153-0

  * Win.Trojan.Agent-6740154-0

  * Win.Trojan.Agent-6740155-0

  * Win.Trojan.Agent-6740156-0

  * Win.Trojan.Agent-6740157-0

  * Win.Trojan.Agent-6740158-0

  * Win.Trojan.Agent-6740159-0

  * Win.Trojan.Agent-6740160-0

  * Unix.Malware.Agent-6740161-0

  * Win.Trojan.Agent-6740162-0

  * Unix.Malware.Agent-6740163-0

  * Win.Trojan.Agent-6740164-0

  * Unix.Malware.Agent-6740165-0

  * Win.Trojan.Agent-6740166-0

  * Unix.Malware.Agent-6740167-0

  * Win.Trojan.Agent-6740168-0

  * Unix.Malware.Agent-6740169-0

  * Win.Trojan.Agent-6740170-0

  * Unix.Malware.Agent-6740171-0

  * Win.Trojan.Agent-6740172-0

  * Unix.Malware.Agent-6740173-0

  * Win.Trojan.Agent-6740174-0

  * Unix.Malware.Agent-6740175-0

  * Win.Trojan.Agent-6740176-0

  * Unix.Malware.Agent-6740177-0

  * Unix.Malware.Agent-6740178-0

  * Unix.Malware.Agent-6740179-0

  * Unix.Malware.Agent-6740180-0

  * Unix.Malware.Agent-6740181-0

  * Unix.Malware.Agent-6740182-0

  * Unix.Malware.Agent-6740183-0

  * Unix.Malware.Agent-6740184-0

  * Win.Trojan.Agent-6740185-0

  * Win.Trojan.Agent-6740186-0

  * Win.Trojan.Agent-6740187-0

  * Win.Trojan.Agent-6740188-0

  * Win.Trojan.Agent-6740189-0

  * Win.Trojan.Agent-6740190-0

  * Win.Trojan.Agent-6740191-0

  * Win.Trojan.Agent-6740192-0

  * Win.Trojan.Agent-6740193-0

  * Win.Trojan.Agent-6740194-0

  * Win.Trojan.Agent-6740195-0

  * Win.Trojan.Agent-6740196-0

  * Win.Trojan.Agent-6740197-0

  * Win.Trojan.Agent-6740198-0

  * Win.Trojan.Agent-6740199-0

  * Win.Trojan.Agent-6740200-0

  * Win.Trojan.Agent-6740201-0

  * Unix.Malware.Agent-6740202-0

  * Win.Trojan.Agent-6740203-0

  * Unix.Malware.Agent-6740204-0

  * Win.Trojan.Agent-6740205-0

  * Unix.Malware.Agent-6740206-0

  * Win.Trojan.Agent-6740207-0

  * Unix.Malware.Agent-6740208-0

  * Win.Trojan.Agent-6740209-0

  * Unix.Malware.Agent-6740210-0

  * Win.Trojan.Agent-6740211-0

  * Unix.Malware.Agent-6740212-0

  * Unix.Malware.Agent-6740213-0

  * Unix.Malware.Agent-6740214-0

  * Unix.Malware.Agent-6740215-0

  * Unix.Malware.Agent-6740216-0

  * Unix.Malware.Agent-6740217-0

  * Unix.Malware.Agent-6740218-0

  * Unix.Malware.Agent-6740219-0

  * Win.Trojan.Agent-6740220-0

  * Win.Trojan.Agent-6740221-0

  * Win.Trojan.Agent-6740222-0

  * Unix.Malware.Agent-6740223-0

  * Win.Trojan.Agent-6740224-0

  * Unix.Malware.Agent-6740225-0

  * Win.Trojan.Agent-6740226-0

  * Unix.Malware.Agent-6740227-0

  * Win.Trojan.Agent-6740228-0

  * Unix.Malware.Agent-6740229-0

  * Win.Trojan.Agent-6740230-0

  * Unix.Malware.Agent-6740231-0

  * Win.Trojan.Agent-6740232-0

  * Unix.Malware.Agent-6740233-0

  * Win.Trojan.Agent-6740234-0

  * Unix.Malware.Agent-6740235-0

  * Win.Trojan.Agent-6740236-0

  * Unix.Malware.Agent-6740237-0

  * Win.Trojan.Agent-6740238-0

  * Unix.Malware.Agent-6740239-0

  * Win.Trojan.Agent-6740240-0

  * Win.Trojan.Agent-6740241-0

  * Win.Trojan.Agent-6740242-0

  * Win.Trojan.Agent-6740243-0

  * Win.Trojan.Agent-6740244-0

  * Win.Trojan.Agent-6740245-0

  * Win.Trojan.Agent-6740246-0

  * Win.Trojan.Agent-6740247-0

  * Win.Trojan.Agent-6740248-0

  * Win.Trojan.Agent-6740249-0

  * Win.Trojan.Agent-6740250-0


Dropped Detection Signatures:More information about the clamav-virusdb mailing list