[clamav-virusdb] Signatures Published daily - 25139

noreply at sourcefire.com noreply at sourcefire.com
Wed Nov 21 07:43:36 UTC 2018


ClamAV Signature Publishing Notice

Datefile:    daily
Version:    25139
Publisher:   Alain Zidouemba
New Sigs:    654
Dropped Sigs:  6
Ignored Sigs:  667


New Detection Signatures:


  * Img.Exploit.CVE_2018_15953-6698272-0

  * Unix.Trojan.Gafgyt-6748839-0

  * Unix.Trojan.Kowai-6748840-0

  * Win.Trojan.AgentTesla-6749865-0

  * Win.Trojan.FormBook-6749866-0

  * Win.Trojan.FormBook-6749867-0

  * Txt.Coinminer.Downloader-6751625-0

  * Txt.Coinminer.Downloader-6751704-0

  * Txt.Coinminer.Downloader-6751705-1

  * Unix.Trojan.Coinminer-6751745-0

  * Unix.Coinminer.Settings-6751782-0

  * Win.Virus.Sality-6754212-0

  * Win.Virus.Sality-6754213-0

  * Win.Virus.Sality-6754214-0

  * Win.Virus.Sality-6754215-0

  * Win.Virus.Sality-6754217-0

  * Win.Virus.Sality-6754218-0

  * Win.Virus.Sality-6754219-0

  * Win.Virus.Sality-6754221-0

  * Win.Downloader.Upatre-6754222-0

  * Win.Downloader.Upatre-6754223-0

  * Win.Downloader.Upatre-6754224-0

  * Win.Malware.Upatre-6754225-0

  * Win.Malware.Upatre-6754226-0

  * Win.Malware.Upatre-6754227-0

  * Doc.Malware.Powload-6754228-0

  * Doc.Malware.Powload-6754229-0

  * Win.Malware.Brmon-6754298-0

  * Win.Malware.Brmon-6754299-0

  * Win.Malware.Brmon-6754300-0

  * Win.Malware.Brmon-6754301-0

  * Win.Trojan.Agent-6754302-0

  * Win.Trojan.Agent-6754303-0

  * Unix.Malware.Pazaca-6754304-0

  * Unix.Malware.Pazaca-6754305-0

  * Doc.Downloader.Ursnif-6754308-0

  * Doc.Downloader.Powmet-6754309-0

  * Doc.Downloader.Generic-6754310-0

  * Doc.Downloader.Dridex-6754311-0

  * Doc.Downloader.Donoff-6754312-0

  * Doc.Downloader.Generic-6754314-0

  * Win.Malware.Polycrypt-6754353-0

  * Win.Virus.Sality-6754396-0

  * Win.Malware.Sality-6754397-0

  * Win.Virus.Sality-6754398-0

  * Win.Virus.Sality-6754399-0

  * Win.Malware.Sality-6754401-0

  * Win.Virus.Sality-6754402-0

  * Win.Virus.Sality-6754403-0

  * Win.Virus.Sality-6754404-0

  * Win.Virus.Sality-6754405-0

  * Win.Virus.Parite-6754437-0

  * Win.Virus.Parite-6754438-0

  * Win.Virus.Parite-6754472-0

  * Win.Packed.Razy-6754474-0

  * Win.Virus.Parite-6754476-0

  * Win.Virus.Parite-6754477-0

  * Win.Virus.Parite-6754478-0

  * Win.Virus.Sality-6754566-0

  * Win.Malware.Sality-6754567-0

  * Win.Virus.Sality-6754568-0

  * Win.Malware.Unsafe-6754598-0

  * Win.Virus.Expiro-6754631-0

  * Unix.Malware.Agent-6754662-0

  * Unix.Malware.Agent-6754663-0

  * Unix.Malware.Agent-6754664-0

  * Win.Trojan.Agent-6754665-0

  * Win.Trojan.Agent-6754666-0

  * Win.Trojan.Agent-6754667-0

  * Win.Trojan.Agent-6754668-0

  * Win.Trojan.Agent-6754669-0

  * Win.Trojan.Agent-6754670-0

  * Win.Trojan.Agent-6754671-0

  * Win.Trojan.Agent-6754672-0

  * Win.Trojan.Agent-6754673-0

  * Win.Trojan.Agent-6754674-0

  * Win.Trojan.Agent-6754675-0

  * Win.Trojan.Agent-6754676-0

  * Win.Trojan.Agent-6754677-0

  * Win.Trojan.Agent-6754678-0

  * Win.Trojan.Agent-6754679-0

  * Win.Trojan.Agent-6754680-0

  * Win.Trojan.Agent-6754681-0

  * Win.Trojan.Agent-6754682-0

  * Win.Trojan.Agent-6754683-0

  * Win.Trojan.Agent-6754684-0

  * Win.Trojan.Agent-6754685-0

  * Win.Trojan.Agent-6754686-0

  * Win.Trojan.Agent-6754687-0

  * Win.Trojan.Agent-6754688-0

  * Win.Trojan.Agent-6754689-0

  * Unix.Malware.Agent-6754690-0

  * Unix.Malware.Agent-6754691-0

  * Unix.Malware.Agent-6754692-0

  * Unix.Malware.Agent-6754693-0

  * Unix.Malware.Agent-6754694-0

  * Unix.Malware.Agent-6754695-0

  * Unix.Malware.Agent-6754696-0

  * Win.Trojan.Agent-6754697-0

  * Win.Trojan.Agent-6754698-0

  * Win.Trojan.Agent-6754699-0

  * Win.Trojan.Agent-6754700-0

  * Win.Trojan.Agent-6754701-0

  * Win.Trojan.Agent-6754702-0

  * Win.Trojan.Agent-6754703-0

  * Win.Trojan.Agent-6754704-0

  * Win.Trojan.Agent-6754705-0

  * Win.Trojan.Agent-6754706-0

  * Win.Trojan.Agent-6754707-0

  * Win.Trojan.Agent-6754708-0

  * Win.Trojan.Agent-6754709-0

  * Win.Trojan.Agent-6754710-0

  * Win.Trojan.Agent-6754711-0

  * Win.Trojan.Agent-6754712-0

  * Win.Trojan.Agent-6754713-0

  * Win.Trojan.Agent-6754714-0

  * Win.Trojan.Agent-6754715-0

  * Win.Trojan.Agent-6754716-0

  * Win.Trojan.Agent-6754717-0

  * Win.Trojan.Agent-6754718-0

  * Win.Trojan.Agent-6754719-0

  * Win.Trojan.Agent-6754720-0

  * Win.Trojan.Agent-6754721-0

  * Win.Trojan.Agent-6754722-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754723-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754724-0

  * Unix.Malware.Agent-6754725-0

  * Unix.Malware.Agent-6754726-0

  * Unix.Malware.Agent-6754727-0

  * Unix.Malware.Agent-6754728-0

  * Win.Trojan.Agent-6754729-0

  * Win.Trojan.Agent-6754730-0

  * Win.Trojan.Agent-6754731-0

  * Win.Trojan.Agent-6754732-0

  * Win.Trojan.Agent-6754733-0

  * Win.Trojan.Agent-6754734-0

  * Win.Trojan.Agent-6754735-0

  * Win.Trojan.Agent-6754736-0

  * Win.Trojan.Agent-6754737-0

  * Win.Trojan.Agent-6754738-0

  * Win.Trojan.Agent-6754739-0

  * Win.Trojan.Agent-6754740-0

  * Win.Trojan.Agent-6754741-0

  * Win.Trojan.Agent-6754742-0

  * Win.Trojan.Agent-6754743-0

  * Win.Trojan.Agent-6754744-0

  * Win.Trojan.Agent-6754745-0

  * Win.Trojan.Agent-6754746-0

  * Win.Trojan.Agent-6754747-0

  * Win.Trojan.Agent-6754748-0

  * Win.Trojan.Agent-6754749-0

  * Win.Trojan.Agent-6754750-0

  * Win.Trojan.Agent-6754751-0

  * Win.Trojan.Agent-6754752-0

  * Win.Trojan.Agent-6754753-0

  * Win.Trojan.Agent-6754754-0

  * Win.Virus.Parite-6754755-0

  * Win.Virus.Pioneer-6754756-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754759-0

  * Unix.Malware.Agent-6754760-0

  * Unix.Malware.Agent-6754761-0

  * Unix.Malware.Agent-6754762-0

  * Unix.Malware.Agent-6754763-0

  * Unix.Malware.Agent-6754764-0

  * Unix.Malware.Agent-6754765-0

  * Unix.Malware.Agent-6754766-0

  * Unix.Malware.Agent-6754767-0

  * Win.Trojan.Agent-6754768-0

  * Win.Trojan.Agent-6754769-0

  * Win.Trojan.Agent-6754770-0

  * Win.Trojan.Agent-6754771-0

  * Win.Trojan.Agent-6754772-0

  * Win.Trojan.Agent-6754773-0

  * Win.Trojan.Agent-6754774-0

  * Win.Trojan.Agent-6754775-0

  * Win.Trojan.Agent-6754776-0

  * Win.Trojan.Agent-6754777-0

  * Win.Trojan.Agent-6754778-0

  * Win.Trojan.Agent-6754779-0

  * Win.Trojan.Agent-6754780-0

  * Win.Trojan.Agent-6754781-0

  * Win.Trojan.Agent-6754782-0

  * Win.Trojan.Agent-6754783-0

  * Win.Trojan.Agent-6754784-0

  * Win.Trojan.Agent-6754785-0

  * Win.Trojan.Agent-6754786-0

  * Win.Trojan.Agent-6754787-0

  * Win.Trojan.Agent-6754788-0

  * Win.Trojan.Agent-6754789-0

  * Win.Trojan.Agent-6754790-0

  * Win.Trojan.Agent-6754791-0

  * Win.Trojan.Agent-6754792-0

  * Win.Trojan.Agent-6754793-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754794-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754795-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754796-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754797-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754798-0

  * Unix.Malware.Agent-6754799-0

  * Unix.Malware.Agent-6754800-0

  * Unix.Malware.Agent-6754801-0

  * Win.Trojan.Agent-6754802-0

  * Win.Trojan.Agent-6754803-0

  * Win.Trojan.Agent-6754804-0

  * Win.Trojan.Agent-6754805-0

  * Win.Trojan.Agent-6754806-0

  * Win.Trojan.Agent-6754807-0

  * Win.Trojan.Agent-6754808-0

  * Win.Trojan.Agent-6754809-0

  * Win.Trojan.Agent-6754810-0

  * Win.Trojan.Agent-6754811-0

  * Win.Trojan.Agent-6754812-0

  * Win.Trojan.Agent-6754813-0

  * Win.Trojan.Agent-6754814-0

  * Win.Trojan.Agent-6754815-0

  * Win.Trojan.Agent-6754816-0

  * Win.Trojan.Agent-6754817-0

  * Win.Trojan.Agent-6754818-0

  * Win.Trojan.Agent-6754819-0

  * Win.Trojan.Agent-6754820-0

  * Win.Trojan.Agent-6754821-0

  * Win.Trojan.Agent-6754822-0

  * Win.Trojan.Agent-6754823-0

  * Win.Trojan.Agent-6754824-0

  * Win.Trojan.Agent-6754825-0

  * Win.Virus.Sality-6754826-0

  * Win.Virus.Sality-6754828-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754829-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754830-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754831-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754832-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754833-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754834-0

  * Win.Malware.Explorerhijack-6754835-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754836-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754837-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754838-0

  * Unix.Malware.Agent-6754839-0

  * Unix.Malware.Agent-6754840-0

  * Unix.Malware.Agent-6754841-0

  * Unix.Malware.Agent-6754842-0

  * Unix.Malware.Agent-6754843-0

  * Win.Trojan.Agent-6754844-0

  * Win.Trojan.Agent-6754845-0

  * Win.Trojan.Agent-6754846-0

  * Win.Trojan.Agent-6754847-0

  * Win.Trojan.Agent-6754848-0

  * Win.Trojan.Agent-6754849-0

  * Win.Trojan.Agent-6754850-0

  * Win.Trojan.Agent-6754851-0

  * Win.Trojan.Agent-6754852-0

  * Win.Trojan.Agent-6754853-0

  * Win.Trojan.Agent-6754854-0

  * Win.Trojan.Agent-6754855-0

  * Win.Trojan.Agent-6754856-0

  * Win.Trojan.Agent-6754857-0

  * Win.Trojan.Agent-6754858-0

  * Win.Trojan.Agent-6754859-0

  * Win.Trojan.Agent-6754860-0

  * Win.Trojan.Agent-6754861-0

  * Win.Trojan.Agent-6754862-0

  * Win.Trojan.Agent-6754863-0

  * Win.Trojan.Agent-6754864-0

  * Win.Trojan.Agent-6754865-0

  * Win.Trojan.Agent-6754866-0

  * Win.Trojan.Agent-6754867-0

  * Win.Trojan.Agent-6754868-0

  * Win.Trojan.Agent-6754869-0

  * Win.Virus.Sality-6754870-0

  * Win.Dropper.Genericrxfx-6754872-0

  * PUA.Win.Adware.Amonetize-6754873-0

  * PUA.Win.Adware.Amonetize-6754874-0

  * Unix.Malware.Agent-6754875-0

  * Unix.Malware.Agent-6754876-0

  * Unix.Malware.Agent-6754877-0

  * Unix.Malware.Agent-6754878-0

  * Unix.Malware.Agent-6754879-0

  * Unix.Malware.Agent-6754880-0

  * Unix.Malware.Agent-6754881-0

  * Unix.Malware.Agent-6754882-0

  * Unix.Malware.Agent-6754883-0

  * Unix.Malware.Agent-6754884-0

  * Win.Trojan.Agent-6754885-0

  * Win.Trojan.Agent-6754886-0

  * Win.Trojan.Agent-6754887-0

  * Win.Trojan.Agent-6754888-0

  * Win.Trojan.Agent-6754889-0

  * Win.Trojan.Agent-6754890-0

  * Win.Trojan.Agent-6754891-0

  * Win.Trojan.Agent-6754892-0

  * Win.Trojan.Agent-6754893-0

  * Win.Trojan.Agent-6754894-0

  * Win.Trojan.Agent-6754895-0

  * Win.Trojan.Agent-6754896-0

  * Win.Trojan.Agent-6754897-0

  * Win.Trojan.Agent-6754898-0

  * Win.Trojan.Agent-6754899-0

  * Win.Trojan.Agent-6754900-0

  * Win.Trojan.Agent-6754901-0

  * Win.Trojan.Agent-6754902-0

  * Win.Trojan.Agent-6754903-0

  * Win.Trojan.Agent-6754904-0

  * Win.Trojan.Agent-6754905-0

  * Win.Trojan.Agent-6754906-0

  * Win.Trojan.Agent-6754907-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754908-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754909-0

  * Doc.Trojan.Agent-6754910-0

  * Unix.Malware.Agent-6754911-0

  * Unix.Malware.Agent-6754912-0

  * Unix.Malware.Agent-6754913-0

  * Unix.Malware.Agent-6754914-0

  * Unix.Malware.Agent-6754915-0

  * Unix.Malware.Agent-6754916-0

  * Unix.Malware.Agent-6754917-0

  * Unix.Malware.Agent-6754918-0

  * Unix.Malware.Agent-6754919-0

  * Unix.Malware.Agent-6754920-0

  * Unix.Malware.Agent-6754921-0

  * Win.Trojan.Agent-6754922-0

  * Win.Trojan.Agent-6754923-0

  * Win.Trojan.Agent-6754924-0

  * Win.Trojan.Agent-6754925-0

  * Win.Trojan.Agent-6754926-0

  * Win.Trojan.Agent-6754927-0

  * Win.Trojan.Agent-6754928-0

  * Win.Trojan.Agent-6754929-0

  * Win.Trojan.Agent-6754930-0

  * Win.Trojan.Agent-6754931-0

  * Win.Trojan.Agent-6754932-0

  * Win.Trojan.Agent-6754933-0

  * Win.Trojan.Agent-6754934-0

  * Win.Trojan.Agent-6754935-0

  * Win.Trojan.Agent-6754936-0

  * Win.Trojan.Agent-6754937-0

  * Win.Trojan.Agent-6754938-0

  * Win.Trojan.Agent-6754939-0

  * Win.Trojan.Agent-6754940-0

  * Win.Trojan.Agent-6754941-0

  * Win.Trojan.Agent-6754942-0

  * Win.Trojan.Agent-6754943-0

  * Win.Trojan.Agent-6754944-0

  * Win.Trojan.Agent-6754945-0

  * Win.Trojan.Agent-6754946-0

  * Win.Trojan.Agent-6754947-0

  * Win.Malware.Upatre-6754948-0

  * Win.Malware.Upatre-6754949-0

  * Win.Malware.Upatre-6754950-0

  * Win.Malware.Upatre-6754951-0

  * Win.Malware.Upatre-6754952-0

  * Win.Malware.Upatre-6754953-0

  * Win.Malware.Upatre-6754954-0

  * Win.Malware.Upatre-6754955-0

  * Win.Malware.Upatre-6754956-0

  * Win.Malware.Upatre-6754957-0

  * Win.Malware.Upatre-6754958-0

  * Unix.Malware.Agent-6754961-0

  * Unix.Malware.Agent-6754962-0

  * Unix.Malware.Agent-6754963-0

  * Unix.Malware.Agent-6754964-0

  * Unix.Malware.Agent-6754965-0

  * Unix.Malware.Agent-6754966-0

  * Unix.Malware.Agent-6754967-0

  * Unix.Malware.Agent-6754968-0

  * Win.Trojan.Agent-6754969-0

  * Win.Trojan.Agent-6754970-0

  * Win.Trojan.Agent-6754971-0

  * Win.Trojan.Agent-6754972-0

  * Win.Trojan.Agent-6754973-0

  * Win.Trojan.Agent-6754974-0

  * Win.Trojan.Agent-6754975-0

  * Win.Trojan.Agent-6754977-0

  * Win.Trojan.Agent-6754978-0

  * Win.Trojan.Agent-6754979-0

  * Win.Trojan.Agent-6754980-0

  * Win.Trojan.Agent-6754981-0

  * Win.Trojan.Agent-6754982-0

  * Win.Trojan.Agent-6754983-0

  * Win.Trojan.Agent-6754984-0

  * Win.Trojan.Agent-6754985-0

  * Win.Trojan.Agent-6754986-0

  * Win.Trojan.Agent-6754987-0

  * Win.Trojan.Agent-6754988-0

  * Win.Trojan.Agent-6754989-0

  * Win.Trojan.Agent-6754990-0

  * Win.Trojan.Agent-6754991-0

  * Win.Trojan.Agent-6754992-0

  * Win.Trojan.Agent-6754993-0

  * Win.Trojan.Agent-6754994-0

  * Win.Trojan.Agent-6754995-0

  * Win.Trojan.Agent-6754996-0

  * Doc.Dropper.Agent-6754997-0

  * Unix.Malware.Agent-6754998-0

  * Unix.Malware.Agent-6754999-0

  * Unix.Malware.Agent-6755000-0

  * Unix.Malware.Agent-6755001-0

  * Unix.Malware.Agent-6755002-0

  * Win.Trojan.Agent-6755003-0

  * Win.Trojan.Agent-6755004-0

  * Win.Trojan.Agent-6755005-0

  * Win.Trojan.Agent-6755006-0

  * Win.Trojan.Agent-6755007-0

  * Win.Trojan.Agent-6755008-0

  * Win.Trojan.Agent-6755009-0

  * Win.Trojan.Agent-6755010-0

  * Win.Trojan.Agent-6755011-0

  * Win.Trojan.Agent-6755012-0

  * Win.Trojan.Agent-6755013-0

  * Win.Trojan.Agent-6755014-0

  * Win.Trojan.Agent-6755015-0

  * Win.Trojan.Agent-6755016-0

  * Win.Trojan.Agent-6755017-0

  * Win.Trojan.Agent-6755018-0

  * Win.Trojan.Agent-6755019-0

  * Win.Trojan.Agent-6755020-0

  * Win.Trojan.Agent-6755021-0

  * Win.Trojan.Agent-6755022-0

  * Win.Trojan.Agent-6755023-0

  * Win.Trojan.Agent-6755024-0

  * Win.Trojan.Agent-6755025-0

  * Win.Trojan.Agent-6755026-0

  * Win.Trojan.Agent-6755027-0

  * Win.Virus.Sality-6755028-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755031-0

  * Doc.Downloader.Generic-6755032-0

  * Doc.Downloader.Generic-6755033-0

  * Doc.Malware.Valyria-6755034-0

  * Unix.Malware.Agent-6755035-0

  * Win.Trojan.Agent-6755036-0

  * Win.Trojan.Agent-6755037-0

  * Win.Trojan.Agent-6755038-0

  * Win.Trojan.Agent-6755039-0

  * Win.Trojan.Agent-6755040-0

  * Win.Trojan.Agent-6755041-0

  * Win.Trojan.Agent-6755042-0

  * Win.Trojan.Agent-6755043-0

  * Win.Trojan.Agent-6755044-0

  * Win.Trojan.Agent-6755045-0

  * Win.Trojan.Agent-6755046-0

  * Win.Trojan.Agent-6755047-0

  * Win.Trojan.Agent-6755048-0

  * Win.Trojan.Agent-6755049-0

  * Win.Trojan.Agent-6755050-0

  * Win.Trojan.Agent-6755051-0

  * Win.Trojan.Agent-6755052-0

  * Win.Trojan.Agent-6755053-0

  * Win.Trojan.Agent-6755054-0

  * Win.Trojan.Agent-6755055-0

  * Win.Trojan.Agent-6755056-0

  * Win.Trojan.Agent-6755057-0

  * Win.Trojan.Agent-6755058-0

  * Win.Trojan.Agent-6755059-0

  * Win.Trojan.Agent-6755060-0

  * Win.Trojan.Agent-6755061-0

  * Win.Trojan.Agent-6755062-0

  * Win.Trojan.Agent-6755063-0

  * Win.Trojan.Agent-6755064-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755065-0

  * Html.Malware.Agent-6755066-0

  * Unix.Malware.Agent-6755068-0

  * Unix.Malware.Agent-6755069-0

  * Unix.Malware.Agent-6755070-0

  * Unix.Malware.Agent-6755071-0

  * Unix.Malware.Agent-6755072-0

  * Unix.Malware.Agent-6755073-0

  * Unix.Malware.Agent-6755074-0

  * Unix.Malware.Agent-6755075-0

  * Unix.Malware.Agent-6755076-0

  * Unix.Malware.Agent-6755077-0

  * Unix.Malware.Agent-6755078-0

  * Unix.Malware.Agent-6755079-0

  * Unix.Malware.Agent-6755080-0

  * Unix.Malware.Agent-6755081-0

  * Unix.Malware.Agent-6755082-0

  * Unix.Malware.Agent-6755083-0

  * Win.Trojan.Agent-6755084-0

  * Win.Trojan.Agent-6755085-0

  * Win.Trojan.Agent-6755086-0

  * Win.Trojan.Agent-6755087-0

  * Win.Trojan.Agent-6755088-0

  * Win.Trojan.Agent-6755089-0

  * Win.Trojan.Agent-6755090-0

  * Win.Trojan.Agent-6755091-0

  * Win.Trojan.Agent-6755092-0

  * Win.Trojan.Agent-6755093-0

  * Win.Trojan.Agent-6755094-0

  * Win.Trojan.Agent-6755095-0

  * Win.Trojan.Agent-6755096-0

  * Win.Trojan.Agent-6755097-0

  * Win.Trojan.Agent-6755098-0

  * Win.Trojan.Agent-6755099-0

  * Win.Trojan.Agent-6755100-0

  * Win.Trojan.Agent-6755101-0

  * Win.Trojan.Agent-6755102-0

  * Win.Trojan.Agent-6755103-0

  * Win.Trojan.Agent-6755104-0

  * Win.Trojan.Agent-6755105-0

  * Win.Trojan.Agent-6755106-0

  * Win.Trojan.Agent-6755107-0

  * Win.Trojan.Agent-6755108-0

  * Win.Trojan.Agent-6755109-0

  * Win.Virus.Sality-6755110-0

  * Win.Malware.Razy-6755111-0

  * Win.Malware.Razy-6755112-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755114-0

  * Unix.Malware.Agent-6755115-0

  * Unix.Malware.Agent-6755116-0

  * Unix.Malware.Agent-6755117-0

  * Unix.Malware.Agent-6755118-0

  * Unix.Malware.Agent-6755119-0

  * Unix.Malware.Agent-6755120-0

  * Unix.Malware.Agent-6755121-0

  * Unix.Malware.Agent-6755122-0

  * Unix.Malware.Agent-6755123-0

  * Unix.Malware.Agent-6755124-0

  * Unix.Malware.Agent-6755125-0

  * Unix.Malware.Agent-6755126-0

  * Unix.Malware.Agent-6755127-0

  * Win.Trojan.Agent-6755128-0

  * Win.Trojan.Agent-6755129-0

  * Win.Trojan.Agent-6755130-0

  * Win.Trojan.Agent-6755131-0

  * Win.Trojan.Agent-6755132-0

  * Win.Trojan.Agent-6755133-0

  * Win.Trojan.Agent-6755134-0

  * Win.Trojan.Agent-6755135-0

  * Win.Trojan.Agent-6755136-0

  * Win.Trojan.Agent-6755137-0

  * Win.Trojan.Agent-6755138-0

  * Win.Trojan.Agent-6755139-0

  * Win.Trojan.Agent-6755140-0

  * Win.Trojan.Agent-6755141-0

  * Win.Trojan.Agent-6755142-0

  * Win.Trojan.Agent-6755143-0

  * Win.Trojan.Agent-6755144-0

  * Win.Trojan.Agent-6755145-0

  * Win.Trojan.Agent-6755146-0

  * Win.Trojan.Agent-6755147-0

  * Win.Trojan.Agent-6755148-0

  * Win.Trojan.Agent-6755149-0

  * Win.Trojan.Agent-6755150-0

  * Win.Trojan.Agent-6755151-0

  * Win.Trojan.Agent-6755152-0

  * Win.Trojan.Agent-6755153-0

  * Unix.Malware.Agent-6755156-0

  * Unix.Malware.Agent-6755157-0

  * Unix.Malware.Agent-6755158-0

  * Unix.Malware.Agent-6755159-0

  * Unix.Malware.Agent-6755160-0

  * Unix.Malware.Agent-6755161-0

  * Unix.Malware.Agent-6755162-0

  * Unix.Malware.Agent-6755163-0

  * Unix.Malware.Agent-6755164-0

  * Win.Trojan.Agent-6755165-0

  * Win.Trojan.Agent-6755166-0

  * Win.Trojan.Agent-6755167-0

  * Win.Trojan.Agent-6755168-0

  * Win.Trojan.Agent-6755169-0

  * Win.Trojan.Agent-6755170-0

  * Win.Trojan.Agent-6755171-0

  * Win.Trojan.Agent-6755172-0

  * Win.Trojan.Agent-6755173-0

  * Win.Trojan.Agent-6755174-0

  * Win.Trojan.Agent-6755175-0

  * Win.Trojan.Agent-6755176-0

  * Win.Trojan.Agent-6755177-0

  * Win.Trojan.Agent-6755178-0

  * Win.Trojan.Agent-6755179-0

  * Win.Trojan.Agent-6755180-0

  * Win.Trojan.Agent-6755181-0

  * Win.Trojan.Agent-6755182-0

  * Win.Trojan.Agent-6755183-0

  * Win.Trojan.Agent-6755184-0

  * Win.Trojan.Agent-6755185-0

  * Win.Trojan.Agent-6755186-0

  * Win.Trojan.Agent-6755187-0

  * Win.Trojan.Agent-6755188-0

  * Win.Trojan.Agent-6755189-0

  * Win.Trojan.Agent-6755190-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755193-0

  * Unix.Malware.Agent-6755194-0

  * Unix.Malware.Agent-6755195-0

  * Unix.Malware.Agent-6755196-0

  * Unix.Malware.Agent-6755197-0

  * Unix.Malware.Agent-6755198-0

  * Unix.Malware.Agent-6755199-0

  * Unix.Malware.Agent-6755200-0

  * Unix.Malware.Agent-6755201-0

  * Unix.Malware.Agent-6755202-0

  * Unix.Malware.Agent-6755203-0

  * Unix.Malware.Agent-6755204-0

  * Unix.Malware.Agent-6755205-0

  * Win.Trojan.Agent-6755206-0

  * Win.Trojan.Agent-6755207-0

  * Win.Trojan.Agent-6755208-0

  * Win.Trojan.Agent-6755209-0

  * Win.Trojan.Agent-6755210-0

  * Win.Trojan.Agent-6755211-0

  * Win.Trojan.Agent-6755212-0

  * Win.Trojan.Agent-6755213-0

  * Win.Trojan.Agent-6755214-0

  * Win.Trojan.Agent-6755215-0

  * Win.Trojan.Agent-6755216-0

  * Win.Trojan.Agent-6755217-0

  * Win.Trojan.Agent-6755218-0

  * Win.Trojan.Agent-6755219-0

  * Win.Trojan.Agent-6755220-0

  * Win.Trojan.Agent-6755221-0

  * Win.Trojan.Agent-6755222-0

  * Win.Trojan.Agent-6755223-0

  * Win.Trojan.Agent-6755224-0

  * Win.Trojan.Agent-6755225-0

  * Win.Trojan.Agent-6755226-0

  * Win.Trojan.Agent-6755227-0

  * Win.Trojan.Agent-6755228-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755233-0

  * Doc.Dropper.Agent-6755234-0

  * Unix.Malware.Agent-6755248-0

  * Unix.Malware.Agent-6755249-0

  * Unix.Malware.Agent-6755250-0

  * Unix.Malware.Agent-6755251-0

  * Unix.Malware.Agent-6755252-0

  * Unix.Malware.Agent-6755253-0

  * Unix.Malware.Agent-6755254-0

  * Unix.Malware.Agent-6755255-0

  * Unix.Malware.Agent-6755256-0

  * Unix.Malware.Agent-6755257-0

  * Unix.Malware.Agent-6755258-0

  * Win.Trojan.Agent-6755259-0

  * Win.Trojan.Agent-6755260-0

  * Win.Trojan.Agent-6755261-0

  * Win.Trojan.Agent-6755262-0

  * Win.Trojan.Agent-6755263-0

  * Win.Trojan.Agent-6755264-0

  * Win.Trojan.Agent-6755265-0

  * Win.Trojan.Agent-6755266-0

  * Win.Trojan.Agent-6755267-0

  * Win.Trojan.Agent-6755268-0

  * Win.Trojan.Agent-6755269-0

  * Win.Trojan.Agent-6755270-0

  * Win.Trojan.Agent-6755271-0

  * Win.Trojan.Agent-6755272-0

  * Win.Trojan.Agent-6755273-0

  * Win.Trojan.Agent-6755274-0

  * Win.Trojan.Agent-6755275-0

  * Win.Trojan.Agent-6755276-0

  * Win.Trojan.Agent-6755277-0

  * Win.Trojan.Agent-6755278-0

  * Win.Trojan.Agent-6755279-0

  * Win.Trojan.Agent-6755280-0

  * Win.Trojan.Agent-6755281-0

  * Win.Trojan.Agent-6755282-0

  * Win.Trojan.Agent-6755283-0

  * Win.Trojan.Agent-6755284-0


Dropped Detection Signatures:


  * Win.Trojan.Cd7c58d-6704731-0

  * Win.Malware.Sivis-6749224-0

  * Win.Virus.Sality-6750781-0

  * Win.Virus.Sality-6752845-0

  * Win.Virus.Sality-6753955-0

  * Win.Virus.Sality-6754034-0


More information about the clamav-virusdb mailing list