[clamav-virusdb] Signatures Published daily - 25288

noreply at sourcefire.com noreply at sourcefire.com
Fri Jan 11 10:31:22 UTC 2019


ClamAV Signature Publishing Notice

Datefile:    daily
Version:    25288
Publisher:   David Raynor
New Sigs:    808
Dropped Sigs:  0
Ignored Sigs:  684


New Detection Signatures:


  * Img.Malware.ContainsBase64-6681160-4

  * Html.Exploit.CVE_2018_12773-6732627-1

  * Win.Malware.Nymaim-6743371-0

  * Unix.Malware.Agent-6743372-0

  * Unix.Malware.Agent-6743373-0

  * Unix.Malware.Agent-6743374-0

  * Unix.Malware.Agent-6743375-0

  * Unix.Malware.Agent-6743376-0

  * Unix.Malware.Agent-6743377-0

  * Unix.Malware.Agent-6743378-0

  * Unix.Malware.Agent-6743379-0

  * Unix.Malware.Agent-6743380-0

  * Win.Trojan.Agent-6743381-0

  * Unix.Malware.Agent-6743382-0

  * Win.Trojan.Agent-6743383-0

  * Win.Trojan.Agent-6743384-0

  * Win.Trojan.Agent-6743385-0

  * Unix.Malware.Agent-6743386-0

  * Win.Trojan.Agent-6743387-0

  * Unix.Malware.Agent-6743388-0

  * Win.Trojan.Agent-6743389-0

  * Win.Trojan.Agent-6743390-0

  * Win.Trojan.Agent-6743391-0

  * Win.Trojan.Agent-6743392-0

  * Win.Trojan.Agent-6743393-0

  * Win.Trojan.Agent-6743394-0

  * Win.Trojan.Agent-6743395-0

  * Win.Trojan.Agent-6743396-0

  * Win.Trojan.Agent-6743397-0

  * Win.Trojan.Agent-6743398-0

  * Win.Trojan.Agent-6743399-0

  * Win.Trojan.Agent-6743400-0

  * Win.Trojan.Agent-6743401-0

  * Win.Trojan.Agent-6743402-0

  * Win.Trojan.Agent-6743403-0

  * Win.Trojan.Agent-6743404-0

  * Win.Trojan.Agent-6743405-0

  * Pdf.Exploit.CVE_2018_12852-6755067-1

  * Img.Exploit.CVE_2018_16012-6803756-0

  * Pdf.Exploit.CVE_2018_15984-6807148-0

  * Osx.Trojan.WindTail-6808941-0

  * Win.Malware.Gamarue-6809025-0

  * Win.Trojan.Neurevt-6809026-0

  * Win.Malware.Zusy-6809027-0

  * Win.Trojan.004c-6809028-0

  * Win.Trojan.Gamarue-6809029-0

  * Win.Trojan.Zedopoo-6809030-0

  * Unix.Malware.Agent-6809031-0

  * Unix.Malware.Agent-6809032-0

  * Unix.Malware.Agent-6809033-0

  * Unix.Malware.Agent-6809034-0

  * Win.Trojan.Agent-6809035-0

  * Win.Trojan.Agent-6809036-0

  * Win.Trojan.Agent-6809037-0

  * Win.Trojan.Agent-6809038-0

  * Win.Trojan.Agent-6809039-0

  * Win.Trojan.Agent-6809040-0

  * Win.Trojan.Agent-6809041-0

  * Win.Trojan.Agent-6809042-0

  * Win.Trojan.Agent-6809043-0

  * Win.Trojan.Agent-6809044-0

  * Win.Trojan.Agent-6809045-0

  * Win.Trojan.Agent-6809046-0

  * Win.Trojan.Agent-6809047-0

  * Win.Trojan.Agent-6809048-0

  * Win.Trojan.Agent-6809049-0

  * Win.Trojan.Agent-6809050-0

  * Win.Trojan.Agent-6809051-0

  * Win.Trojan.Agent-6809052-0

  * Win.Trojan.Agent-6809053-0

  * Win.Trojan.Agent-6809054-0

  * Win.Trojan.Agent-6809055-0

  * Win.Trojan.Agent-6809056-0

  * Win.Trojan.Agent-6809057-0

  * Win.Trojan.Agent-6809058-0

  * Win.Trojan.Agent-6809059-0

  * Win.Trojan.Agent-6809060-0

  * Win.Dropper.Zusy-6809061-0

  * Win.Trojan.Zedopoo-6809062-0

  * Win.Dropper.Wintrim-6809063-0

  * Win.Trojan.Vobfus-6809064-0

  * Win.Malware.Tiggre-6809065-0

  * Win.Dropper.Genkryptik-6809066-0

  * Win.Dropper.Beebone-6809067-0

  * Win.Dropper.15776ce-6809068-0

  * Win.Malware.Expiro-6809069-0

  * Win.Virus.Expiro-6809070-0

  * Win.Virus.Expiro-6809071-0

  * Win.Virus.Expiro-6809072-0

  * Win.Trojan.Generic-6809073-0

  * Win.Packed.Ursu-6809074-0

  * Win.Dropper.Azorult-6809075-0

  * Win.Malware.Chisburg-6809076-0

  * Win.Packed.Generic-6809077-0

  * Win.Packed.Jaik-6809078-0

  * Win.Malware.Impala-6809079-0

  * Win.Packed.Zusy-6809080-0

  * Win.Trojan.Generic-6809081-0

  * Win.Malware.Generic-6809082-0

  * Win.Packed.0050fd1c-6809083-0

  * Win.Trojan.Conjar-6809084-0

  * Win.Malware.Zbot-6809085-0

  * Win.Trojan.Nanocore-6809086-0

  * Win.Dropper.Fareitvb-6809087-0

  * Win.Malware.Vbtrojan-6809088-0

  * Win.Malware.Jaik-6809089-0

  * Win.Packed.Zbot-6809090-0

  * Win.Malware.Ursnif-6809091-0

  * Win.Packed.0050fd-6809092-0

  * Win.Dropper.Revenge-6809093-0

  * Win.Trojan.Generic-6809094-0

  * Win.Malware.Generic-6809095-0

  * Win.Malware.Boaxxe-6809096-0

  * Win.Malware.Zbot-6809097-0

  * Win.Dropper.Vbkryjetor-6809098-0

  * Win.Packed.Dynamer-6809099-0

  * Win.Dropper.Razy-6809100-0

  * Win.Trojan.Generic-6809101-0

  * Win.Malware.0049bb-6809102-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809103-0

  * Win.Keylogger.Sysn-6809104-0

  * Win.Worm.Vobfus-6809105-0

  * Win.Worm.Vobfus-6809106-0

  * Win.Trojan.Poison-6809107-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809108-0

  * Win.Worm.Vobfus-6809109-0

  * Win.Packed.Zusy-6809110-0

  * Win.Worm.Vobfus-6809111-0

  * Win.Worm.Vobfus-6809112-0

  * Win.Malware.Fareit-6809113-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6809114-0

  * Win.Trojan.Gamblock-6809115-0

  * Win.Malware.Noon-6809116-0

  * Win.Malware.Fareit-6809117-0

  * Win.Malware.Fareit-6809118-0

  * Win.Malware.Fareit-6809119-0

  * Win.Malware.Fareit-6809120-0

  * Win.Malware.Fareit-6809121-0

  * Win.Dropper.Vbtrojan-6809122-0

  * Win.Malware.Noon-6809123-0

  * Win.Dropper.Generic-6809124-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6809125-0

  * Win.Trojan.Noon-6809126-0

  * Win.Malware.Ursu-6809127-0

  * Win.Packed.Jaiko-6809128-0

  * Win.Malware.Jaiko-6809129-0

  * Win.Malware.Generic-6809130-0

  * Win.Malware.Filerepmetagen-6809131-0

  * Win.Malware.Fareit-6809132-0

  * Win.Trojan.Filerepmetagen-6809133-0

  * Win.Trojan.Haradong-6809134-0

  * Win.Trojan.Fareit-6809135-0

  * Win.Malware.Zbot-6809136-0

  * Win.Trojan.Pwszbot-6809137-0

  * Win.Trojan.Pwszbot-6809138-0

  * Win.Packed.Zbot-6809139-0

  * Win.Keylogger.Fareit-6809140-0

  * Win.Trojan.Zbot-6809141-0

  * Win.Trojan.Zbot-6809142-0

  * Win.Packed.Zbot-6809143-0

  * Win.Trojan.004bd-6809144-0

  * Win.Malware.Pony-6809145-0

  * Win.Trojan.Fareit-6809146-0

  * Win.Malware.Gamarue-6809147-0

  * Win.Malware.Kovter-6809148-0

  * Win.Packed.Pony-6809149-0

  * Win.Trojan.Zbot-6809150-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809151-0

  * Win.Trojan.Poison-6809152-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809153-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809154-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809155-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809156-0

  * Win.Malware.Zpevdo-6809157-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809158-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809159-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809160-0

  * Win.Malware.A900b7a-6809161-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809162-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809163-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809164-0

  * Win.Virus.Sality-6809165-0

  * Win.Trojan.Poison-6809166-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809167-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809168-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809169-0

  * Win.Trojan.Poison-6809170-0

  * Win.Trojan.Poison-6809171-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809172-0

  * Win.Trojan.Ruskill-6809173-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809174-0

  * Win.Malware.Ursu-6809175-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809176-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809177-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809178-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809179-0

  * Win.Trojan.Generic-6809180-0

  * Unix.Malware.Agent-6809181-0

  * Win.Trojan.Agent-6809182-0

  * Win.Trojan.Agent-6809183-0

  * Win.Trojan.Agent-6809184-0

  * Win.Trojan.Agent-6809185-0

  * Win.Trojan.Agent-6809186-0

  * Win.Trojan.Agent-6809187-0

  * Win.Trojan.Agent-6809188-0

  * Win.Trojan.Agent-6809189-0

  * Win.Trojan.Agent-6809190-0

  * Win.Trojan.Agent-6809191-0

  * Win.Trojan.Agent-6809192-0

  * Win.Trojan.Agent-6809193-0

  * Win.Trojan.Agent-6809194-0

  * Win.Trojan.Agent-6809195-0

  * Win.Trojan.Agent-6809196-0

  * Win.Trojan.Agent-6809197-0

  * Win.Trojan.Agent-6809198-0

  * Win.Trojan.Agent-6809199-0

  * Win.Trojan.Agent-6809200-0

  * Win.Trojan.Agent-6809201-0

  * Win.Trojan.Agent-6809202-0

  * Win.Malware.A900b7a-6809203-0

  * Win.Trojan.Agent-6809204-0

  * Win.Dropper.A900b7a-6809205-0

  * Win.Trojan.Agent-6809206-0

  * Win.Trojan.Poison-6809207-0

  * Win.Trojan.Agent-6809208-0

  * Win.Malware.Wronginf-6809209-0

  * Win.Trojan.Agent-6809210-0

  * Win.Ransomware.Beebone-6809211-0

  * Win.Malware.Coantor-6809212-0

  * Win.Trojan.Ursu-6809213-0

  * Win.Dropper.Nanocore-6809214-0

  * Win.Trojan.Generic-6809215-0

  * Win.Malware.Coantor-6809216-0

  * Win.Packed.Acqbs3h-6809217-0

  * Win.Malware.Generic-6809218-0

  * Win.Trojan.Turkojan-6809219-0

  * Win.Trojan.Autoit-6809220-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809221-0

  * Win.Packed.Autoit-6809222-0

  * Win.Trojan.Darkkomet-6809223-0

  * Win.Malware.Fareit-6809224-0

  * Win.Packed.7pgv-6809225-0

  * Win.Malware.Coantor-6809226-0

  * Win.Malware.Generic-6809227-0

  * Win.Trojan.Vbcheman-6809228-0

  * Win.Malware.Undefined-6809229-0

  * Win.Trojan.Generic-6809230-0

  * Win.Worm.Urgdi-6809231-0

  * Win.Packed.Nanobot-6809232-0

  * Win.Worm.Vbtrojan-6809233-0

  * Win.Malware.0050a2ed-6809234-0

  * Win.Trojan.004995d-6809235-0

  * Win.Trojan.Ursu-6809236-0

  * Win.Malware.Fareit-6809237-0

  * Win.Malware.Fareit-6809238-0

  * Win.Malware.Generic-6809239-0

  * Win.Malware.Vbcheman-6809240-0

  * PUA.Win.Packed.Generickdv-6809241-0

  * Win.Packed.Vbtrojan-6809242-0

  * Win.Trojan.Vbtrojan-6809243-0

  * Win.Malware.Jaik-6809244-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809245-0

  * Win.Packed.Coantor-6809246-0

  * Win.Malware.Cfon-6809247-0

  * Win.Malware.Jaik-6809248-0

  * Win.Malware.Coantor-6809249-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809250-0

  * Win.Worm.Urgdi-6809251-0

  * Win.Trojan.Generic-6809252-0

  * Win.Trojan.Nanobot-6809253-0

  * Win.Trojan.Tspy-6809254-0

  * Win.Trojan.Vbkryjetor-6809255-0

  * Win.Malware.Coantor-6809256-0

  * Win.Dropper.Ursu-6809257-0

  * Doc.Malware.Powload-6809722-0

  * Win.Trojan.Agent-6809723-0

  * Unix.Malware.Agent-6809724-0

  * Unix.Malware.Agent-6809725-0

  * Unix.Malware.Agent-6809726-0

  * Win.Trojan.Agent-6809727-0

  * Win.Trojan.Agent-6809728-0

  * Win.Trojan.Agent-6809729-0

  * Win.Trojan.Agent-6809730-0

  * Win.Trojan.Agent-6809731-0

  * Win.Trojan.Agent-6809732-0

  * Win.Trojan.Agent-6809733-0

  * Win.Trojan.Agent-6809734-0

  * Win.Trojan.Agent-6809735-0

  * Win.Trojan.Agent-6809736-0

  * Win.Trojan.Agent-6809737-0

  * Win.Trojan.Agent-6809738-0

  * Win.Trojan.Agent-6809739-0

  * Win.Trojan.Agent-6809740-0

  * Win.Trojan.Agent-6809741-0

  * Win.Trojan.Agent-6809742-0

  * Win.Trojan.Agent-6809743-0

  * Win.Trojan.Agent-6809744-0

  * Win.Trojan.Agent-6809745-0

  * Win.Trojan.Agent-6809746-0

  * Win.Trojan.Agent-6809747-0

  * Win.Trojan.Agent-6809748-0

  * Win.Trojan.Agent-6809749-0

  * Win.Trojan.Agent-6809750-0

  * Win.Trojan.Agent-6809751-0

  * Win.Trojan.Agent-6809752-0

  * Win.Malware.Zusy-6809753-0

  * Win.Malware.Antavmu-6809754-0

  * Win.Dropper.Fareit-6809755-0

  * Win.Dropper.Fareit-6809756-0

  * Win.Dropper.Razy-6809757-0

  * Win.Dropper.Zusy-6809758-0

  * Unix.Malware.Agent-6809759-0

  * Unix.Malware.Agent-6809760-0

  * Win.Dropper.Fareit-6809761-0

  * Win.Trojan.Agent-6809762-0

  * Win.Trojan.Agent-6809763-0

  * Win.Trojan.Agent-6809764-0

  * Win.Trojan.Agent-6809765-0

  * Win.Trojan.Agent-6809766-0

  * Win.Trojan.Agent-6809767-0

  * Win.Trojan.Agent-6809768-0

  * Win.Trojan.Agent-6809769-0

  * Win.Trojan.Agent-6809770-0

  * Win.Trojan.Agent-6809771-0

  * Win.Trojan.Agent-6809772-0

  * Win.Trojan.Agent-6809773-0

  * Win.Trojan.Agent-6809774-0

  * Win.Trojan.Agent-6809775-0

  * Win.Trojan.Agent-6809776-0

  * Win.Trojan.Agent-6809777-0

  * Win.Trojan.Agent-6809778-0

  * Win.Trojan.Agent-6809779-0

  * Win.Trojan.Agent-6809780-0

  * Win.Trojan.Agent-6809781-0

  * Win.Trojan.Agent-6809782-0

  * Win.Trojan.Agent-6809783-0

  * Win.Trojan.Agent-6809784-0

  * Win.Trojan.Agent-6809785-0

  * Win.Trojan.Agent-6809786-0

  * Win.Trojan.Agent-6809787-0

  * Win.Malware.Triusor-6809788-0

  * Win.Malware.Triusor-6809789-0

  * Unix.Malware.Agent-6809790-0

  * Win.Trojan.Agent-6809791-0

  * Win.Trojan.Agent-6809792-0

  * Win.Trojan.Agent-6809793-0

  * Win.Trojan.Agent-6809794-0

  * Win.Trojan.Agent-6809795-0

  * Win.Trojan.Agent-6809796-0

  * Win.Trojan.Agent-6809797-0

  * Win.Trojan.Agent-6809798-0

  * Win.Trojan.Agent-6809799-0

  * Win.Trojan.Agent-6809800-0

  * Win.Trojan.Agent-6809801-0

  * Win.Trojan.Agent-6809802-0

  * Win.Trojan.Agent-6809803-0

  * Win.Trojan.Agent-6809804-0

  * Win.Trojan.Agent-6809805-0

  * Win.Trojan.Agent-6809806-0

  * Win.Trojan.Agent-6809807-0

  * Win.Trojan.Agent-6809808-0

  * Win.Trojan.Agent-6809809-0

  * Win.Trojan.Agent-6809810-0

  * Win.Trojan.Agent-6809811-0

  * Win.Trojan.Agent-6809812-0

  * Win.Trojan.Agent-6809813-0

  * Win.Trojan.Agent-6809814-0

  * Win.Trojan.Agent-6809815-0

  * Win.Trojan.Agent-6809816-0

  * Doc.Downloader.Powload-6809817-0

  * Doc.Dropper.Agent-6809818-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809819-0

  * Win.Dropper.Johnnie-6809820-0

  * Win.Tool.Vbran-6809821-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809822-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6809823-0

  * Unix.Malware.Agent-6809824-0

  * Unix.Malware.Agent-6809825-0

  * Unix.Malware.Agent-6809826-0

  * Win.Trojan.Agent-6809827-0

  * Win.Trojan.Agent-6809828-0

  * Win.Trojan.Agent-6809829-0

  * Win.Trojan.Agent-6809830-0

  * Win.Trojan.Agent-6809831-0

  * Win.Trojan.Agent-6809832-0

  * Win.Trojan.Agent-6809833-0

  * Win.Trojan.Agent-6809834-0

  * Win.Trojan.Agent-6809835-0

  * Win.Trojan.Agent-6809836-0

  * Win.Trojan.Agent-6809837-0

  * Win.Trojan.Agent-6809838-0

  * Win.Trojan.Agent-6809839-0

  * Win.Trojan.Agent-6809840-0

  * Win.Trojan.Agent-6809841-0

  * Win.Trojan.Agent-6809842-0

  * Win.Trojan.Agent-6809843-0

  * Win.Trojan.Agent-6809844-0

  * Win.Trojan.Agent-6809845-0

  * Win.Trojan.Agent-6809846-0

  * Win.Trojan.Agent-6809847-0

  * Win.Trojan.Agent-6809848-0

  * Win.Trojan.Agent-6809849-0

  * Win.Trojan.Agent-6809850-0

  * Win.Trojan.Agent-6809851-0

  * Win.Trojan.Agent-6809852-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6809855-0

  * Win.Malware.Fareit-6809856-0

  * Win.Malware.Cruo-6809857-0

  * Win.Dropper.Generic-6809858-0

  * Win.Malware.Fareit-6809859-0

  * Win.Trojan.Ponystealer-6809860-0

  * Win.Trojan.Ponystealer-6809861-0

  * Win.Packed.Ponystealer-6809862-0

  * Win.Packed.Ponystealer-6809863-0

  * Win.Packed.Agentb-6809864-0

  * Win.Packed.Ponystealer-6809865-0

  * Win.Malware.Fareit-6809866-0

  * Win.Trojan.Ponystealer-6809867-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6809868-0

  * Win.Malware.Attribute-6809869-0

  * Win.Dropper.Generic-6809870-0

  * Win.Malware.Mucc-6809871-0

  * Win.Packed.Tofsee-6809872-0

  * Win.Malware.Fareit-6809873-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6809874-0

  * Win.Dropper.Ursu-6809875-0

  * Win.Dropper.Generic-6809876-0

  * Win.Worm.Renamer-6809877-0

  * Win.Worm.Renamer-6809878-0

  * Win.Malware.Generic-6809879-0

  * Win.Malware.Vbkryjetor-6809880-0

  * Win.Malware.Fareit-6809881-0

  * Win.Virus.Sality-6809882-0

  * Win.Trojan.Carberp-6809884-0

  * Unix.Malware.Agent-6809946-0

  * Unix.Malware.Agent-6809947-0

  * Unix.Malware.Agent-6809948-0

  * Unix.Malware.Agent-6809949-0

  * Unix.Malware.Agent-6809950-0

  * Win.Trojan.Agent-6809951-0

  * Win.Trojan.Agent-6809952-0

  * Win.Trojan.Agent-6809953-0

  * Win.Trojan.Agent-6809954-0

  * Win.Trojan.Agent-6809955-0

  * Win.Trojan.Agent-6809956-0

  * Win.Trojan.Agent-6809957-0

  * Win.Trojan.Agent-6809958-0

  * Win.Trojan.Agent-6809959-0

  * Win.Trojan.Agent-6809960-0

  * Win.Trojan.Agent-6809961-0

  * Win.Trojan.Agent-6809962-0

  * Win.Trojan.Agent-6809963-0

  * Win.Trojan.Agent-6809964-0

  * Win.Trojan.Agent-6809965-0

  * Win.Trojan.Agent-6809966-0

  * Win.Trojan.Agent-6809967-0

  * Win.Trojan.Agent-6809968-0

  * Win.Trojan.Agent-6809969-0

  * Win.Trojan.Agent-6809970-0

  * Win.Trojan.Agent-6809971-0

  * Win.Trojan.Agent-6809972-0

  * Win.Trojan.Agent-6809973-0

  * Win.Trojan.Agent-6809974-0

  * Win.Trojan.Agent-6809975-0

  * Win.Virus.Sality-6809976-0

  * Win.Packed.Razy-6809978-0

  * Win.Packed.Razy-6809979-0

  * Unix.Malware.Agent-6809981-0

  * Unix.Malware.Agent-6809982-0

  * Unix.Malware.Agent-6809983-0

  * Unix.Malware.Agent-6809984-0

  * Win.Trojan.Agent-6809985-0

  * Win.Trojan.Agent-6809986-0

  * Win.Trojan.Agent-6809987-0

  * Win.Trojan.Agent-6809988-0

  * Win.Trojan.Agent-6809989-0

  * Win.Trojan.Agent-6809990-0

  * Win.Trojan.Agent-6809991-0

  * Win.Trojan.Agent-6809992-0

  * Win.Trojan.Agent-6809993-0

  * Win.Trojan.Agent-6809994-0

  * Win.Trojan.Agent-6809995-0

  * Win.Trojan.Agent-6809996-0

  * Win.Trojan.Agent-6809997-0

  * Win.Trojan.Agent-6809998-0

  * Win.Trojan.Agent-6809999-0

  * Win.Trojan.Agent-6810000-0

  * Win.Trojan.Agent-6810001-0

  * Win.Trojan.Agent-6810002-0

  * Win.Trojan.Agent-6810003-0

  * Win.Trojan.Agent-6810004-0

  * Win.Trojan.Agent-6810005-0

  * Win.Trojan.Agent-6810006-0

  * Win.Trojan.Agent-6810007-0

  * Win.Trojan.Agent-6810008-0

  * Win.Trojan.Agent-6810009-0

  * Win.Trojan.Agent-6810010-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810011-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810012-0

  * Win.Dropper.Jaik-6810013-0

  * Unix.Malware.Agent-6810014-0

  * Unix.Malware.Agent-6810015-0

  * Win.Trojan.Agent-6810016-0

  * Win.Trojan.Agent-6810017-0

  * Win.Trojan.Agent-6810018-0

  * Win.Trojan.Agent-6810019-0

  * Win.Trojan.Agent-6810020-0

  * Win.Trojan.Agent-6810021-0

  * Win.Trojan.Agent-6810022-0

  * Win.Trojan.Agent-6810023-0

  * Win.Trojan.Agent-6810024-0

  * Win.Trojan.Agent-6810025-0

  * Win.Trojan.Agent-6810026-0

  * Win.Trojan.Agent-6810027-0

  * Win.Trojan.Agent-6810028-0

  * Win.Trojan.Agent-6810029-0

  * Win.Trojan.Agent-6810030-0

  * Win.Trojan.Agent-6810031-0

  * Win.Trojan.Agent-6810032-0

  * Win.Trojan.Agent-6810033-0

  * Win.Trojan.Agent-6810034-0

  * Win.Trojan.Agent-6810035-0

  * Win.Trojan.Agent-6810036-0

  * Win.Trojan.Agent-6810037-0

  * Win.Trojan.Agent-6810038-0

  * Win.Trojan.Agent-6810039-0

  * Win.Trojan.Agent-6810040-0

  * Win.Malware.Upatre-6810041-0

  * Unix.Malware.Agent-6810042-0

  * Unix.Malware.Agent-6810043-0

  * Unix.Malware.Agent-6810044-0

  * Unix.Malware.Agent-6810045-0

  * Win.Trojan.Agent-6810046-0

  * Win.Trojan.Agent-6810047-0

  * Win.Trojan.Agent-6810048-0

  * Win.Trojan.Agent-6810049-0

  * Win.Trojan.Agent-6810050-0

  * Win.Trojan.Agent-6810051-0

  * Win.Trojan.Agent-6810052-0

  * Win.Trojan.Agent-6810053-0

  * Win.Trojan.Agent-6810054-0

  * Win.Trojan.Agent-6810055-0

  * Win.Trojan.Agent-6810056-0

  * Win.Trojan.Agent-6810057-0

  * Win.Trojan.Agent-6810058-0

  * Win.Trojan.Agent-6810059-0

  * Win.Trojan.Agent-6810060-0

  * Win.Trojan.Agent-6810061-0

  * Win.Trojan.Agent-6810062-0

  * Win.Trojan.Agent-6810063-0

  * Win.Trojan.Agent-6810064-0

  * Win.Trojan.Agent-6810065-0

  * Win.Trojan.Agent-6810066-0

  * Win.Trojan.Agent-6810067-0

  * Win.Trojan.Agent-6810068-0

  * Win.Trojan.Agent-6810069-0

  * Win.Trojan.Agent-6810070-0

  * Unix.Malware.Agent-6810071-0

  * Unix.Malware.Agent-6810072-0

  * Win.Trojan.Agent-6810073-0

  * Win.Trojan.Agent-6810074-0

  * Win.Trojan.Agent-6810075-0

  * Win.Trojan.Agent-6810076-0

  * Win.Trojan.Agent-6810077-0

  * Win.Trojan.Agent-6810078-0

  * Win.Trojan.Agent-6810079-0

  * Win.Trojan.Agent-6810080-0

  * Win.Trojan.Agent-6810081-0

  * Win.Trojan.Agent-6810082-0

  * Win.Trojan.Agent-6810083-0

  * Win.Trojan.Agent-6810084-0

  * Win.Trojan.Agent-6810085-0

  * Win.Trojan.Agent-6810086-0

  * Win.Trojan.Agent-6810087-0

  * Win.Trojan.Agent-6810088-0

  * Win.Trojan.Agent-6810089-0

  * Win.Trojan.Agent-6810090-0

  * Win.Trojan.Agent-6810091-0

  * Win.Trojan.Agent-6810092-0

  * Win.Trojan.Agent-6810093-0

  * Win.Trojan.Agent-6810094-0

  * Win.Trojan.Agent-6810095-0

  * Win.Trojan.Agent-6810096-0

  * Win.Trojan.Agent-6810097-0

  * Win.Trojan.Agent-6810098-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810099-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810100-0

  * Win.Dropper.Genkryptik-6810101-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810102-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810103-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810104-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810105-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810106-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810107-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810108-0

  * Win.Dropper.Ponik-6810109-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810110-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810111-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810112-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810113-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810114-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810115-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810116-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810117-0

  * Win.Trojan.Darkkomet-6810118-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810119-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810120-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810121-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810122-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810123-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810124-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810125-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810126-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810127-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810128-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810129-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810130-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810131-0

  * Win.Downloader.Ponik-6810132-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810133-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810134-0

  * Win.Dropper.Ponik-6810135-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810136-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810137-0

  * Win.Trojan.Fuerboos-6810138-0

  * Win.Malware.Jaik-6810139-0

  * Win.Packed.0053d6a-6810140-0

  * Win.Packed.Tspy-6810141-0

  * Win.Packed.Genkryptik-6810142-0

  * Win.Packed.Score-6810143-0

  * Win.Packed.Zusy-6810144-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810145-0

  * Win.Packed.Generic-6810146-0

  * Win.Trojan.Bancos-6810147-0

  * Win.Malware.Ponystealer-6810148-0

  * Win.Malware.Jaik-6810149-0

  * Win.Trojan.Ponystealer-6810150-0

  * Win.Trojan.Ursu-6810151-0

  * Win.Trojan.Gamarue-6810152-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810153-0

  * Win.Trojan.Vbkryjetor-6810154-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810155-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810156-0

  * Win.Trojan.Gamarue-6810157-0

  * Win.Malware.Remcos-6810158-0

  * Win.Worm.Vobfus-6810159-0

  * Win.Packed.Fareit-6810160-0

  * Win.Malware.Mucc-6810161-0

  * Win.Worm.Vobfus-6810162-0

  * Win.Packed.Jaik-6810163-0

  * Win.Malware.Mucc-6810164-0

  * Win.Packed.Fareit-6810165-0

  * Win.Malware.Mucc-6810166-0

  * Win.Malware.Fareit-6810167-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810168-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810169-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810170-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810171-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810172-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810173-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810174-0

  * Win.Dropper.Razy-6810175-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810176-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810177-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810178-0

  * Win.Dropper.Razy-6810179-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810180-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810181-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810182-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810183-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810184-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810185-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810186-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810187-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810188-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810189-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810190-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810191-0

  * Win.Dropper.Fuerboos-6810192-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810193-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810194-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810195-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810196-0

  * Win.Dropper.Razy-6810197-0

  * Win.Dropper.Ponik-6810198-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810199-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810200-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810201-0

  * Win.Malware.Fareit-6810202-0

  * Txt.Exploit.Powershell-6810203-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810204-0

  * Txt.Downloader.Generic-6810205-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810206-0

  * Win.Dropper.Razy-6810207-0

  * Win.Dropper.Ursu-6810208-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810209-0

  * Win.Trojan.Ursuicons-6810210-0

  * Win.Malware.Score-6810211-0

  * Unix.Malware.Agent-6810213-0

  * Unix.Malware.Agent-6810214-0

  * Win.Trojan.Agent-6810215-0

  * Win.Trojan.Agent-6810216-0

  * Win.Trojan.Agent-6810217-0

  * Win.Trojan.Agent-6810218-0

  * Win.Trojan.Agent-6810219-0

  * Win.Trojan.Agent-6810220-0

  * Win.Trojan.Agent-6810221-0

  * Win.Trojan.Agent-6810222-0

  * Win.Trojan.Agent-6810223-0

  * Win.Trojan.Agent-6810224-0

  * Win.Trojan.Agent-6810225-0

  * Win.Trojan.Agent-6810226-0

  * Win.Trojan.Agent-6810227-0

  * Win.Trojan.Agent-6810228-0

  * Win.Trojan.Agent-6810229-0

  * Win.Trojan.Agent-6810230-0

  * Win.Trojan.Agent-6810231-0

  * Win.Trojan.Agent-6810232-0

  * Win.Trojan.Agent-6810233-0

  * Win.Trojan.Agent-6810234-0

  * Win.Trojan.Agent-6810235-0

  * Win.Trojan.Agent-6810236-0

  * Win.Trojan.Agent-6810237-0

  * Win.Trojan.Agent-6810238-0

  * Win.Trojan.Agent-6810239-0

  * Win.Trojan.Agent-6810240-0

  * Win.Malware.Sivis-6810241-0

  * Win.Trojan.Autoit-6810242-0

  * Win.Malware.Fareit-6810243-0

  * Win.Malware.Coantor-6810244-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810245-0

  * Win.Worm.Rebhip-6810246-0

  * Win.Malware.Vbtrojan-6810247-0

  * Win.Trojan.Coantor-6810248-0

  * Win.Trojan.Vbtrojan-6810249-0

  * Win.Malware.Barys-6810250-0

  * Win.Dropper.Razy-6810251-0

  * Win.Packed.Vbtrojan-6810252-0

  * Win.Trojan.VBGeneric-6810253-0

  * Win.Trojan.Generic-6810254-0

  * Win.Dropper.Vbkryjetor-6810255-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810256-0

  * Win.Trojan.Fareit-6810257-0

  * Win.Dropper.Vbkryjetor-6810258-0

  * Win.Malware.Khalesi-6810259-0

  * Win.Dropper.Generickds-6810260-0

  * Win.Malware.Khalesi-6810261-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810262-0

  * Win.Dropper.Razy-6810263-0

  * Win.Malware.Fareit-6810264-0

  * Win.Dropper.Fareit-6810265-0

  * Win.Malware.Coantor-6810266-0

  * Win.Malware.Llac-6810267-0

  * Win.Malware.Llac-6810268-0

  * Win.Malware.Generic-6810269-0

  * Win.Trojan.Agent-6810270-0

  * Win.Trojan.Agent-6810271-0

  * Win.Trojan.Agent-6810272-0

  * Win.Trojan.Agent-6810273-0

  * Win.Trojan.Agent-6810274-0

  * Win.Trojan.Agent-6810275-0

  * Win.Trojan.Agent-6810276-0

  * Win.Trojan.Agent-6810277-0

  * Win.Trojan.Agent-6810278-0

  * Win.Trojan.Agent-6810279-0

  * Win.Trojan.Agent-6810280-0

  * Win.Trojan.Agent-6810281-0

  * Win.Trojan.Agent-6810282-0

  * Win.Trojan.Agent-6810283-0

  * Win.Trojan.Agent-6810284-0

  * Win.Trojan.Agent-6810285-0

  * Win.Trojan.Agent-6810286-0

  * Win.Trojan.Agent-6810287-0

  * Win.Trojan.Agent-6810288-0

  * Win.Trojan.Agent-6810289-0

  * Win.Trojan.Agent-6810290-0

  * Win.Trojan.Agent-6810291-0

  * Win.Trojan.Agent-6810292-0

  * Win.Trojan.Agent-6810293-0

  * Win.Trojan.Agent-6810294-0

  * Win.Trojan.Agent-6810295-0

  * Unix.Malware.Agent-6810296-0

  * Unix.Malware.Agent-6810297-0

  * Win.Trojan.Agent-6810298-0

  * Win.Trojan.Agent-6810299-0

  * Win.Trojan.Agent-6810300-0

  * Win.Trojan.Agent-6810301-0

  * Win.Trojan.Agent-6810302-0

  * Win.Trojan.Agent-6810303-0

  * Win.Trojan.Agent-6810304-0

  * Win.Trojan.Agent-6810305-0

  * Win.Trojan.Agent-6810306-0

  * Win.Trojan.Agent-6810307-0

  * Win.Trojan.Agent-6810308-0

  * Win.Trojan.Agent-6810309-0

  * Win.Trojan.Agent-6810310-0

  * Win.Trojan.Agent-6810311-0

  * Win.Trojan.Agent-6810312-0

  * Win.Trojan.Agent-6810313-0

  * Win.Trojan.Agent-6810314-0

  * Win.Trojan.Agent-6810315-0

  * Win.Trojan.Agent-6810316-0

  * Win.Trojan.Agent-6810317-0

  * Win.Trojan.Agent-6810318-0

  * Win.Trojan.Agent-6810319-0

  * Win.Trojan.Agent-6810320-0

  * Win.Trojan.Agent-6810321-0

  * Win.Trojan.Agent-6810322-0


Dropped Detection Signatures:More information about the clamav-virusdb mailing list